Welkom op New kind of policy

Lily Jacobs is initiatiefnemer van 'New kind of policy', dat staat voor een eigentijds bestuur.

Zij studeerde (steden)Bouwkunde aan de Technische Universiteit van Eindhoven. In verschillende delen van het land werkte zij aan de kwaliteit van woning en woonomgeving. In 1994 werd zij gedeputeerde (portefeuille milieu, financien, toezicht gemeentefinancien, ict, buitenlandse betrekkingen) in de provincie Gelderland. Lily Jacobs woont in Nijmegen en was op 10 juni 2004, kandidaat voor het Europese Parlement voor de PvdA. Zij stond op de 7e plaats van de lijst van de PvdA voor het Europese Parlement. Even leek het erop dat zij met het zetel aantal dat deze partij kreeg (7), ook daadwerkelijk lid van het EP zou worden. De kiesraad (zie:www.kiesraad.nl) heeft echter vastgesteld dat Emine Boskurt (nr. 8 op de PvdA lijst met 24.359 voorkeurstemmen) de kiesdrempel, die gesteld werd op 17.651 stemmen, heeft gehaald. Dat betekent dat Lily Jacobs nu eerste opvolger is voor de fractie van de PvdA in Europa. Het is hoe dan ook fijn om te weten dat 10.983 mensen uit heel Nederland hun vertrouwen aan haar hebben gegegeven. klik hier

Bestuur is van mensen en wordt door mensen uitgeoefend. Een bestuur kan heel goed functioneren maar kan ook fouten maken. Op welk schaalniveau dan ook. Het streven is er echter op gericht het goede te doen. De laatste 50 jaar is de bestuurlijke werkelijkheid zeer complex geworden. Het bestuur voldoet niet meer aan onze verwachtingen. De cultuur van het woord heeft bovendien de daadkracht geminimaliseerd.
De conflictcultuur, aangemoedigd omwille van de duidelijkheid, heeft individuele scoringsdrift aangewakkerd. Samenwerking, concrete resultaten vragen echter om vertrouwen en een open, veilige omgeving.

De overheid raakt in zichzelf gekeerd en geïsoleerd temidden van een samenleving die overwegend bestaat uit zelfbewuste mensen. Dit proces versterkt zichzelf want als er niet wordt bestuurd naar behoefte, dan is er ook geen behoefte aan bestuur. Meer Nederlanders lijken de overheid ook minder nodig te hebben.

Toch delen ook uiterst zelfstandige mensen (die veronderstellen niemand nodig te hebben) een belangrijk aantal gewoonten en behoeften Ze eten, wonen, leren, werken, krijgen kinderen en hebben behoefte aan ruimte, veiligheid, vrijheid, respect. Bovendien zijn mensen sociaal van aard. Op gezette tijden is iedereen afhankelijke van anderen in opvoeding, verzorging en bij beperkte mobiliteit. Solidariteit is dan welkom.

IKEA biedt op een heel intelligente, eigentijdse wijze, basisproducten met kwaliteit aan. Zij worden door een gevarieerde (internationale) klantenkring hoog gewaardeerd. Op nationaal niveau past de HEMA een zelfde formule toe. Zij is zelfs uitgeroepen tot het beste warenhuis in Nederland.
(Onlangs kreeg het ook de P&O profi vakprijs.)

Het wordt tijd dat ook de overheid op een intelligente moderne wijze basisvoorzieningen benoemt. Dat zal niet eenvoudig zijn. Het is echter absoluut noodzakelijk om een acceptabel welvaartspeil in Nederland te behouden. Vanuit de onoverzichtelijke bestuurlijke chaos zal een Back to Basic proces op gang gebracht moeten worden.

Als dat lukt, dan doet Nederland weer recht aan haar imago van “dat frisse, creatieve (ei)landje in Europa”. Dat landje, dat op belangrijke momenten een baken voor vrijdenkers en vernieuwers is geweest. Op gepaste bescheiden wijze kan daarmee ook in Europa weer meer invloed ontstaan. Laten we aan de slag gaan!

Morgen begint met de droom van vandaag!
en BESTUREN blijft toch ook VOORUITZIEN?

Voor meer informatie klik hier.