Actueel

Aderlating voor de stad

Lily Jacobs gaat naar Europees Parlement
CULEMBORG- PvdA wethouder Lily Jacobs treedt per 1 september hoogstwaarschijnlijk toe tot het Europees Parlement.Ze volgt dan Max van den Berg op, die Commissaris van de Koningin in Groningen wordt...   
Lees verder >>


‘Regels zijn regels, dus ook SP’er heeft recht op wachtgeld’

AMSTERDAM - Het gaat langzaam, maar eens zal de SP de strijd voor een bescheidener wachtgeldregeling inclusief sollicitatieplicht voor politici winnen. De SP vindt de wachtgeldregeling voor ex-politici ‘te ruimhartig’, maar in de praktijk blijken toch ook veel oud-SP-politici wachtgeld aan te vragen.     Lees verder >>


Veel SP’ers ontvangen wachtgeld, tegen de partijlijn

AMSTERDAM - De SP zondigt tegen de eigen opvattingen over de wachtgeldregeling voor ex-politici. De partij zegt al jaren dat oud-politici behandeld moeten worden als ‘gewone’ werknemers, maar in de praktijk blijkt dat SP’ers vaak gebruik maken van de ‘te ruimhartige’ regeling.   ...    Lees verder >>


Van Culemborg naar Brussel

Wethouder Lily Jacobs van Culemborg legt haar functie als wethouder van de gemeente Culemborg neer en wordt lid van het Europees Parlement. Zij neemt nu de plaats in van Max van den Berg die benoemd is tot commissaris van de Koningin van Groningen....    Lees verder >>


Media hype over wachtgeldregeling in Gelderland (14-08-2007)

Voor de tweede maal lukte het SP statenlid Toine van Bergen de pers te bespelen met gemanipuleerde en onjuiste informatie over de Gelderse wachtgeld regeling voor Statenleden. Hij noemde daarbij namen en een van de "slachtoffers" was ik. Met de redactie van Elsevier webnieuws wisselde ik mijn ongenoegen over hun redactie voering uit.
Radio Gelderland gaf de mogelijkheid tot weerwoord, de KRO en het financiele dagblad zagen na uitleg van publicatie of uitzending af....   
Lees verder >>


Tegen de wind in.

Bestuurders van lagere overheden, verenigt U!
In Nederland is de overheersende wind de westenwind. Ga je tegen die wind in, dan reis je altijd in westelijke richting. Van zo een reis zegt men wel, dat, hoe verder je naar het westen komt, je steeds beter begrijpt, waarom de wijzen uit het oosten kwamen. Want in het westen ligt Den Haag en de westenwind uit Den Haag is sinds jaren de wind van het centralisme.Een wind die sinds kort is aangewakkerd tot westerstorm. Daardoor kwam de lagere overheid in de knel en Europa op de tocht....   
Lees verder >>


Er staat een straf op wijsheid. Lily Jacobs: Initiatiefnemer New Kind of Policy en wethouder in Culemborg

‘Als je niet bestuurt naar behoefte, is er geen behoefte aan bestuur,’ vindt Lily Jacobs. Ze zat in het bestuur van IPO en PvdA en was gedeputeerde in Gelderland. Vanuit het lokale bestuur analyseert Lily Jacobs hoe Nederland het meest centralistische land Europa wordt....    Lees verder >>


In Brussel zetelt een sterke bondgenoot van de provincie.

Op 23 februari nam Ruud Grootenboer, adviseur Bureau Buitenland van de provincie Gelderland, afscheid van de provincie Gelderland. Hij deed dat tijdens een minisymposium waar de relatie van Brussel met de provincie centraal stond. Het boodt mij de gelegenheid om een kritische analyse van de politieke werkelijkheid verder uit te werken. ...    Lees verder >>


Lily Jacobs actief in de PvdA Nijmegen sinds 1985.

De PvdA Nijmegen bestaat net als de landelijke PvdA 60 jaar en wil dit vieren met een jubileumboekje 60 jaar PvdA-Nijmegen. Het boekje zal voornamelijk bestaan uit (sfeer)verhalen van oud-burgemeesters, oud-wethouders en andere belangrijke oud-leden. De afdeling verzamelt nu persoonlijke ervaringen over belangrijke politieke gebeurtenissen uit het verleden waarbij de PvdA een rol heeft gespeeld. Het kan gaan over de wederopbouw van de stad, de studentenbezettingen op de universiteit, de vrouwenemancipatie, de trage sociale woningbouw in de jaren zeventig, de krakersrellen, enz.    Lees verder >>


Culemborg, een vrijhaven voor goede idee├źn.

Column van Lily Jacobs ...     Lees verder >>


Honderd Dagen Culemborg.

Honderd dagen wethouderschap in Culemborg zijn verstreken. De PvdA Culemborg vroeg mij in een terugblik, iets te vertellen over mijn activiteiten en tegelijkertijd de PvdA afdeling kennis met me te laten maken.... Lees verder >>


Flyer

Europa kan mooier met jou en mij...    Lees verder >>


Bruggenbouwen voor een veilig Europa!

Europa dringt steeds dieper door in de Nederlandse samenleving. De invloed van de Europese Unie op ons dagelijkse leven, de bedrijven en de overheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Verordeningen, richtlijnen en beschikkingen hebben verstrekkende gevolgen en zijn vaak bindend. ...   
Lees verder >>


Papa Rijk houdt regels liever in eigen hand.

De PvdA wil een aantal bezuinigingen terugdraaien. Zo moet het kabinet alle burgers 200 euro geven, zegt Wouter Bos op 21 maart 2005 in De Telegraaf: 'Het kabinet heeft de Brusselse begrotingsregels altijd gebruikt als argument voor extra lastenverhogingen. Dan moet het ook eerlijk zijn en het geld weer teruggeven, nu blijkt dat een deel daarvan niet nodig was.
In de aanloop naar mijn campagne voor het Europese Parlement schreef ik in december 2003 het navolgende artikel over Nederland en de mist die door de regering wordt aangebracht omtrent de Europese investeringsgelden. ...    
Lees verder >>


Bruggenbouwer in Europa

In juni 2004 zijn er weer Europese verkiezingen. De ervaring leert dat weinig kiezers bekend zijn met de werkzaamheden van het Europees Parlement. Het zou een geldverslindend, maar machteloos apparaat zijn. Voor velen een reden om niet te gaan stemmen. Lily Jacobs, Nijmeegse kandidaat voor het Europees Parlement, denkt daar heel anders over. In dit vraaggesprek legt zij uit waarom....    Lees verder >>


Lily Jacobs: Bruggenbouwer in een sterk Europa

Hieronder geef ik zeven argumenten om te kiezen voor een sterk en sociaal Europa. Zeven argumenten waarop ik me wil richten. Zeven argumenten waarom ik kandidaat ben voor het Europese Parlement.

• De nieuwe Grondwet legt onze burgerrechten uitstekend vast.
• Rechtvaardig bestuur vraagt een sterk, democratisch Europees Parlement.
• Steun bieden aan de samenwerkende Europese regio’s.
• Werken aan een rechtvaardig en sociaal bestuur voor gevoelige vraagstukken.
• Versterken van de solidariteit, geven en nemen, ook in het Europa van de 25 landen.
• Europa moet zich richten op het bieden van tegenwicht aan globalisering.
• Samenwerken om kansen te benutten voor een veilig Europa!

Voor een nadere uitwerking van deze gedachte: ...   
Lees verder >>


Kandidatenlijst voor de verkiezingen van het Europees Parlement vastgesteld

Het bestuur van de Partij van de Arbeid heeft op 14 november de kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen in juni 2004 vastgesteld. De huidige lijsttrekker Max van den Berg is middels een ledenraadpleging in oktober opnieuw gekozen tot lijsttrekker voor de PvdA in Europa. Op de tweede plaats staat Jan Marinus Wiersma die nu ook al deel uit maakt van de Eurodelegatie. Hoogste nieuwkomers zijn Edith Mastenbroek die op dit moment public affairs manager is van XS4All en Thijs Berman die voor diverse media correspondent is in Parijs....       Lees verder >>