Tegen de wind in.

Bron: Gastcolumn van Ruud Grootenboer in provincies.nl nummer 4 mei 2006 Terug

Tekst van Ruud Grootenboer voor een gastcolumn in het IPO-magazine Provincies.nl., datum 28 maart 2006.


Want in dat westen wordt op twee fronten oorlog gevoerd. Tegen Europa, het externe front, en tegen de gemeenten en provincies, het interne front.
Bevoegdheidsverlies aan het externe front wordt daar standaard gecompenseerd aan het interne front. Elke EU-richtlijn of verordening leidt als neveneffect tot verdergaande overname van regionale en gemeentelijke bevoegdheden ter compensatie van geleden machtsverlies.
Hoe verder Europa oprukt, des te nadrukkelijker wordt in het westen, voor gemeenten en provincies, decentralisatie met twee woorden geschreven. (de centralisatie)

Uit het westen komen ook de Kamerleden die bij gemeenteraadsverkiezingen naar voren treden alsof het om hun Haagse zetel gaat. Want in het westen daar runnen, met instemming van die Kamerleden, 120.000 ambtenaren en 435 Zelfstandige Bestuurs Organen de regio Nederland. Daar worden de autonome bevoegdheden van gemeenten en provincies uitgehold met door wetgeving afgedwongen medebewindstaken. Daar eisen de ministers het belastinggeld op van de gemeenten, de nutsbedrijven en ambulances van de provincies, de politie van de burgemeesters, de zorg van de ziekenhuizen.

Want in het westen heersen de boekhouders en de managers. Daar worden burgers tot klant gemaakt en nauwelijks kwantificeerbaar mensenwerk in het publieke domein wordt er product genoemd. Daar zijn prestatiecontracten transparant, doelen afrekenbaar en wordt de ziel uit je werk gehaald met gedragscompetenties, jaarplannen en criteria voor de interne kwaliteitsborging. Daar verschraalt de visie op een Europa van vrije landen met een gemeenschappelijke markt, tot het mee- of tegenvallende aantal euro’s van de nettobetaler. Daar levert de minister van Financiën de van Europa komende gelden voor provincies en gemeenten in, om zelf een lagere contributie te hoeven betalen. Het was dat westen waar bedacht werd dat het referendum ook tegen de Europese grondwet ingezet kon worden. Het werkte als verwacht.

Zoals de wijzen eens uit het Oosten kwamen en kostbare geschenken bij zich hadden, zo moeten nu bestuurders van lagere overheden weer het lef hebben tegen de wind in naar het westen te reizen met hun geschenken. Kostbaarheden als vier grote provincies, lokale democratie, burgerparticipatie, regionale decentralisatie, eigen verantwoordelijkheid en pluriform bestuur moeten in Den Haag weer getoond durven worden. Trotseer de tegenwind, reis naar het westen en doe daar een gezamenlijk bod dat niet geweigerd kan worden. Doe het nu en doe het goed, want het is de laatste kans. Daarom deze oproep die ook ooit door Europa ging: Bestuurders van lagere overheden hebben niets te verliezen dan hun medebewindstaken. Er zijn gemeenten en provincies terug te winnen. Bestuurders van lagere overheden, verenigt U.!!


Ruud Grootenboer is oud-adviseur Europese Zaken van de provincie Gelderland. Dhr. Grootenboer maakt deel uit van de denktank "New kind of policy".    

78xoiKmFnZLV Toegevoegd op: 04-07-2013 18:52:59
That's too bad. Many people could learn from more dteailed technical papers. I couldn't find any from Oracle's website. There's a lot of great articles on Oracle's website, it's just hard to find stuff. http://wcvdoyarfd.com [url=http://xwzcewr.com]xwzcewr[/url] [link=http://gobnbdjf.com]gobnbdjf[/link]
Pedro
fTjZkOnQuFgg Toegevoegd op: 03-07-2013 09:26:43
Oracle Policy Automation is difficult to find but on Oracle's site. The deaitl I know, such as with regard to the GRC SoD is more than has been made public. If you find better materials published, I'd be happy to link to them but I am not aware of any.
Zheng
M8R8mEPz40 Toegevoegd op: 02-07-2013 17:56:44
Ik heb een tijdlang bij Planet getezen, qua provider, en werd toen altijd als komende uit Amsterdam geregistreerd. Terwijl ik gewoon in Groningen zat. De uitkomst is dus te relativeren. http://uxscpcfq.com [url=http://ddeavn.com]ddeavn[/url] [link=http://fkwxkmbs.com]fkwxkmbs[/link]
Rubby
23 Toegevoegd op: 29-06-2013 13:56:55
I came back here to look at your heiine photo again, just in case this guy's heiine got better, and found your snowy photo. Kind of a bummer to think of cold, white stuff after it's been so warm. Your photo has convinced me that I'm very over snow, at least for another six months.
Majed
hdXvodTTDKij Toegevoegd op: 29-06-2013 11:57:58
It's like you're on a misosin to save me time and money!
Graciielaa
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*