Media hype over wachtgeldregeling in Gelderland (14-08-2007)

Bron: Website SP statenlid Toine van Bergen, waaruit Elsevier, Telegraaf, radio en t.v Gelderland, de Gelderlander citeren. Terug

Voor de redactie:
Gisteren ontstond er om mij heen de nodige commotie omdat er op uw website een artikel is geplaatst met bovenstaande titel. Mijn naam komt namelijk in dat artikel voor.

Na lezing heb ik een aantal opmerkingen:
Ik heb Elsevier toch altijd een zekere status toegekend voor wat betreft journalistiek onderzoek. Hier wordt gewoon de tekst van de website van een Gelderse SPer overgenomen. En natuurlijk heeft
de scribent Toine van Bergen een politieke bedoeling met zijn berichtgeving dus zitten er verdraaiingen en onjuistheden in. U haalt die er niet uit, neemt ze klakkeloos over.

Het valt me tegen dat u niet even de moeite neemt om bij de met naam en toenaam genoemde personen navraag te doen. Hiertoe ben ik immers altijd bereid. Politici zijn bovendien redelijke kwetsbaar,
zeker op dit vlak.

De onjuistheden:
Wachtgeld voor bestuurders is wel afhankelijk van een ander inkomen. Ik geef zoals dat hoort mijn inkomsten op aan de provincie die het wachtgeld conform de regelingen aanpast (overigens zijn dit landelijke regelingen, die er ook zijn voor wethouders, burgemeesters, tweede Kamer
Leden enz.

De bedragen die ik zou krijgen kloppen voor geen meter. Bovendien staat er niet bij of het bruto of netto is. Maar het beeld van misbruik hebt u wel gewekt.

Dat Gelderland een riante wachtgeld regeling kent slaat niet op de regeling voor bestuurders, maar op de regeling voor statenleden. Dit laatste is een provinciale regeling. Blijkbaar is daaraan geen
sollicitatieplicht verbonden en dat zint de SP niet. Dat is hun feitelijke onderwerp. Het was veel zuiverder geweest dit dan ook centraal te stellen. Ik stel vast dat u o.a mijn naam gebruikt als uithangbord voor een door de SP gewenste landelijke discussie.

Het is overigens de tweede keer dat dit zo gebeurt. Hoedt u voor een volgende valkuil en loop over een half jaar niet weer blind achter deze of een andere website met politiek bedoeling aan.       

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*