Veel SP’ers ontvangen wachtgeld, tegen de partijlijn

Bron: De Volkskrant 22-08-2007 Van verslaggevers Marcel van Lieshout, Map Oberndorff Terug

Ook vloeit wachtgeld voor SP’ers naar de partijkas. De regeling is daar niet voor bedoeld. ‘Wachtgeld is een tijdelijke inkomensgarantie’, zegt de Groningse hoogleraar staatsrecht Douwe Elzinga, erop wijzend dat politieke bestuurders van de een op de andere dag hun baan kwijt kunnen zijn.

SP-penningmeester Marga van Broekhoven erkent dat bijvoorbeeld ex-Kamerlid Fenna Vergeer (nu met de VUT) ruwweg de helft van haar wachtgeld (dus 2300 euro per maand) aan de partij afdraagt. Ook Kamerleden Poppe en Van Gerven hebben na hun functie als wethouder wachtgeld aangevraagd. SP-politici weten dat ze een deel van hun salaris en eventuele wachtgeld moeten afdragen aan de partij, zegt Van Broekhoven. ‘Het aanvragen van wachtgeld is een individuele verantwoordelijkheid. Natuurlijk is het overheidsgeld, maar andere politici steken het in hun eigen zakken.’

De SP fulmineert al jaren tegen de wachtgeldregeling. De partij vindt dat politici minder en korter wachtgeld moeten krijgen en dat dat gepaard moet gaan met een sollicitatieplicht. Vorige week baarde het Gelderse SP-Statenlid Toine van Bergen opzien door het wachtgeld van politici van andere partijen openbaar te maken.

‘Maar de SP is zelf op het gebied van financiën de meest ondoorzichtige partij’, vindt hoogleraar Elzinga. Volgens hem geeft de partij blijk van een ‘dubbele moraal’ en veinst deze een principiële opstelling. ‘De SP wordt voor 98 procent gefinancierd uit overheidsmiddelen.’ Van Broekhoven heeft er geen moeite mee dat wachtgeld in de partijkas terecht komt. ‘Wij zien het als een schenking.’

Elzinga en oud-PvdA-politicus Hil Peperkamp verbazen zich erover dat de SP zelfs een sollicitatieplicht voor ex-politici zou hebben ingesteld. Er zijn ‘interne afspraken’ over (hulp bij) sollicitaties. ‘Op basis van vertrouwen’, verduidelijkt Van Broekhoven. ‘Dat is geen sollicitatieplicht’, zegt Peperkamp, die bij uitkeringsinstantie UWV werkzaam was. ‘Gewone mensen moeten vier keer per maand een werkbriefje overleggen en worden gecontroleerd.’

Wonderlijk vinden Elzinga en Peperkamp het ook dat de SP zegt niet te weten hoeveel SP’ers wachtgeld ontvangen. Die onduidelijkheid bestaat niet alleen bij de SP zelf. Volgens de raadsgriffie van Heerlen hebben de oud-wethouders De Wit en Van Zutphen (SP) geen wachtgeld aangevraagd. Maar de gemeentewoordvoerster zegt dat dit wel is gebeurd.    

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*