Bruggenbouwer in Europa

Bron: Interview Frontaal door Bep de Vocht met Lily Jacobs Terug

In juni 2004 zijn er weer Europese verkiezingen. De ervaring leert dat weinig kiezers bekend zijn met de werkzaamheden van het Europees Parlement. Het zou een geldverslindend, maar machteloos apparaat zijn. Voor velen een reden om niet te gaan stemmen. Lily Jacobs, Nijmeegse kandidaat voor het Europees Parlement, denkt daar heel anders over. In dit vraaggesprek legt zij uit waarom.

Wie is Lily Jacobs?
Ik ben geboren en getogen in de mijnstreek (Zuid-Limburg). Na de middelbare school heb ik de opleiding Architectonisch en Stedenbouwkundig Ontwerpen gevolgd in Eindhoven. Vervolgens ben ik als stedenbouwkundige werkzaam geweest in de provincies Noord-Holland en Noord-Brabant. Hierbij deed ik veel ervaring op met het beleid rond de leefomgeving en het woonmilieu. Later was ik ook nog voorzitter van een landelijke woonconsumentenorganisatie (de VAC).
Ik ben sinds 1983 politiek actief. Toen ik in 1994 gedeputeerde werd voor onder andere Milieu en Financiën is mijn interesse voor Europa gaan groeien. Als rapporteur aan de Raad van Europa en als (vice-)voorzitter van verschillende commissies deed ik veel ervaring op met internationale overlegstructuren.
Naast mijn werk ben ik ook nog echtgenoot en moeder van twee inmiddels volwassen dochters. Van nature ben ik kritisch en analytisch, maar ook nieuwsgierig. Ik wil weten hoe zaken in elkaar steken. Ook neem ik graag zelf initiatieven. Een mens leeft maar één keer dus moet je er het beste van maken. Door mijn opleiding, mijn werk in de bouwwereld en mijn gezin heb ik ervaren hoe belangrijk wonen en veiligheid is. Daar lag mijn belangrijkste drive om politiek actief te worden.
In het begin van mijn politieke carrière was ik actief bij de Rode Vrouwen. In samenwerking met Annie Brouwer, Gerrie Nales en Sylvie Welter ontwikkelde ik het project “Sociale Veiligheid”. Ook richtten we de werkgroep “Vrouwenadviescommissie voor de Bouw” op. Ik wilde invloed uitoefenen, sturen. Ik ben nu eenmaal een verbeteraar en een vernieuwer.

Waarom heb je je verkiesbaar gesteld voor het Europees Parlement?
In de provinciale politiek had ik veel te maken met grensoverschrijdend beleid. Ook reisde ik regelmatig voor overleg naar Brussel. Als lid van het Comité van de Regio’s, een adviescommissie van het Europees Parlement en de Europese Commissie, rapporteerde ik over milieuzaken. In Brussel concludeerde ik al snel dat we in Nederland nog veel kunnen leren op het gebied van milieu. Het milieubeleid zit in Europa beter in elkaar dan ik dacht.
Toen ik me terugtrok als gedeputeerde heeft de provincie mij gevraagd om lid te blijven van deze commissie. Ik was toen statenlid. Voor de laatste provinciale verkiezingen heb ik me niet meer verkiesbaar gesteld. Europa trok mij meer. Dankzij de inspanningen van congresafgevaardigde Renate Bos en de gewesten Limburg en Gelderland, sta ik zevende op de kieslijst. Het is in ieder geval een verkiesbare plaats.

Wat betekent het voor jou om vertegenwoordiger van de regio te worden?
De regio’s in Europa zijn erg belangrijk. Daar wonen de mensen waar het om gaat en daar werken de bestuurders die zien hoe het in de praktijk functioneert. Nederland moet van centralisatie naar decentralisatie en ik wil het geluid uit de regio versterken. Den Haag doet nog steeds of zij alwetend kan sturen. Lagere overheden hebben allang de ervaring dat geleiden en begeleiden veel meer effect heeft. Ik constateer dat de rijksoverheid haar centrale positie verliest en geleidelijk aan in een bijrol terechtkomt. Voor een land als Nederland is het heel moeilijk om daarmee om te gaan. We zoeken de oplossing op de verkeerde plekken. De burger is niet geïnteresseerd in profileringsdrang en dualisme. Je kunt alleen oplossingen vinden door samen te werken en af te stemmen.

Welke onderwerpen hebben jouw speciale aandacht?
Er wordt naar mijn zin te weinig gedaan aan het milieu. Het is moeilijk om milieuzaken op de politieke agenda te krijgen. Kijk maar naar het probleem dat gespeeld heeft in Nijmegen-West en Weurt. Daar lagen de sterftecijfers door kanker veel hoger dan elders in Nijmegen. Beide gebieden liggen dan ook onder de rook van het industrieterrein. Milieuproblemen moeten op de politieke agenda blijven staan en dienen systematisch aandacht te krijgen. Het gaat tenslotte om gezondheid en menselijk welzijn. Er zijn trouwens delen van het bedrijfsleven die in de aanpak van milieuproblemen al veel verder zijn dan politiek bestuurders denken. Als Europarlementariër wil ik me inzetten voor het milieu, duurzame ontwikkeling en infrastructuur. Maar ik ben breed inzetbaar, dus financiën zou ook kunnen.

Kun jij de kiezers uitleggen waarom de Europese Unie zo belangrijk is voor Nederland?
We beseffen het te weinig, maar Europa heeft het kleine Nederland veilig ingebed. Terwijl de wereld steeds ruwer wordt door terrorisme, verandering van het milieu, voedsel en drinkwatergebrek en de explosieve groei van de wereldbevolking. Zonder Europa betekenen we niet veel op de wereldmarkt. Het is trouwens vreemd dat het bedrijfsleven zich niet mengt in de politieke discussie, terwijl zij zoveel voordelen ondervinden van de Europese eenwording. Wij zijn de grootste investeerders in Hongarije, Bulgarije en Polen. Door verdere globalisering komt er steeds meer macht bij steeds minder mensen en bedrijven. Door de grootmachten (Europa, Noord-Amerika, Azië) wordt het voor de Afrikaanse landen steeds moeilijker een plaats te veroveren op de wereldmarkt. En dat in een tijdperk waarin iedereen door internet en televisie van alle Westerse welvaart op de hoogte kan zijn.

Waarom moet die Europese grondwet er komen?
Het Europees Parlement wordt alsmaar belangrijker en krijgt steeds meer bevoegdheden. Dit is in de nieuwe grondwet vastgelegd. Ook zijn hierin onze burgerrechten verankerd. Door de Nederlandse media en de manier waarop Nederlandse politici naar Europa kijken lijkt het alsof de Europese Unie een geldverslindend apparaat is. Dit is een heel verkeerd beeld. Den Haag heeft er gewoon moeite mee dat zij een steeds minder prominente rol vervult. Europa werkt decentraliserend. Juist de lagere overheden doen zaken met Europa. Ze weten tenslotte veel beter wat er onder burgers leeft en wat er nodig is.
Europa is een warme menselijke overheid die zeer betrokken is bij haar burgers. Heel anders dan het harde Nederlandse beleid ten opzichte van de uitgeprocedeerde assielzoekers en mensen met schulden. Wij moeten toch geen mensen op straat zetten.
In de nieuwe Europese Grondwet zijn op doordachte wijze de rechten van de mens vastgelegd. Menselijke waardigheid is het fundament waarop de drie pijlers van het bouwwerk Europa berusten: vrijheid, gelijkheid en solidariteit. De PvdA moet dit handvest als uitgangspunt nemen en het toetsen aan de werkelijkheid. Dan zullen de kiezers zich weer herkennen in de PvdA. Een nieuw politiek beginsel is niet nodig.

Dit is het eerste deel van een drieluik over Europa en de verkiezingen   

dnSmIuEoBz Toegevoegd op: 29-09-2012 00:52:49
DObWCV , [url=http://yobhdwgvoinu.com/]yobhdwgvoinu[/url], [link=http://kdvxjqaqxujh.com/]kdvxjqaqxujh[/link], http://dqkjbhczbbsv.com/
hgwahum
TNJLkXUwmOi Toegevoegd op: 27-09-2012 12:37:11
vv1bif ffvojnownsxq
uwqnchfcsb
BDFkUVoJyO Toegevoegd op: 25-09-2012 18:36:14
3xQSid bjfzaecqrfxx
nyfpgdtoynl
JQUhHZHWdoHzcdtun Toegevoegd op: 24-09-2012 23:57:37
Beste Pien,Zowel komkommers als ook aeugrkun worden inderdaad redelijk snel wat slapper. Reden dus om de augurkjes direct te verwerken. Ik denk dat er snel vocht uit de groente verdampt, net als bij andere groente. Ook worteltjes, sla, boontjes enz. worden snel slapper na liggen. Het helpt om ze afgesloten in de koelkast te bewaren, maar vruchtgroente, zoals o.a. komkommer, tomaten en courgettes houden daar niet van.Om ze ook na bereiding lekker knapperig te houden is het zaak om het geheel snel af te koelen. Zet daarvoor de ingemaakte goed afgesloten potten in een grote bak met koud water. Het potten moeten wel goed tegen grote temperatuurwisselingen kunnen uiteraard.succes ermee,groet Trudelies Schouten
Diky
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*