Bruggenbouwen voor een veilig Europa!

Bron: Lily Jacobs, 10 december PvdA Journaal Gelderland Terug

Europa dringt steeds dieper door in de Nederlandse samenleving. De invloed van de Europese Unie op ons dagelijkse leven, de bedrijven en de overheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Verordeningen, richtlijnen en beschikkingen hebben verstrekkende gevolgen en zijn vaak bindend voor provincie en regio. Voor een milieugedeputeerde zijn grensoverschrijdende contacten voor de handliggend. Ik ging dus op onderzoek en Europa werd steeds belangrijker, ook voor mij. Tijdensj werkzaamheden leerde ik bestuurders in heel Europa kennen. Ik raakte zeer gemotiveerd om te werken aan een sterk sociaal Europa. Een tweetal inzichten zijn voor mij straks in het Europese Parlement sturend.

Vanuit Europa terugblikkend op Nederland valt op, dat de regering in Den Haag zeer gecharmeerd is van een stevig centralistisch bestuursmodel. Provincies en gemeenten die in (interactieve) projecten het contact met hun burgers willen versterken, ervaren dagelijks de belemmeringen die hen worden opgelegd. Dat is vreemd, zeker nu politiek Nederland in het post Pim-tijdperk naarstig op zoek is naar de burger in zijn leefomgeving.
In Brussel onderzoekt men nu juist, hoe de Europeanen het gevoel te geven dat de Europese Unie van en voor hen is. Aan de inzichten en ervaringen van regio’s kent Europa daarom veel waarde toe. Ze staan veel dichter bij hun burgers en het Europese beleid houdt rekening met hun inbreng. De Europese regio’s inclusief de Nederlandse moeten stevig doorklinken in het Europese Parlement. In Nederland hebben een zelfbewuste opstelling nodig in de richting van Den Haag, om in Brussel echt door te dringen. Mijn roots bij de lagere overheden in Nederland zal ik in Europa niet vergeten.

Tijdens werkbezoeken in Europa, valt uiteraard direct op dat er zeer grote verschillen in welvaart zijn. Gelukkig leven ook in landen met een lage welvaart, jonge mensen die zich willen inzetten voor een betere toekomst voor henzelf en hun familie. Vooruitgang geeft kracht, voldoening en nieuwe energie om potenties te benutten. De enorme communicatie mogelijkheden waarover we beschikken, vragen van hen wel een extra groot vertrouwen in de toekomst. Verbeteringsprocessen staan onder tijdsdruk nu de westerse welvaart dagelijks ook in hun huiskamers komt. Tegenslag of gebrek aan steun kan, juist door het feit dat iedereen goed is geïnformeerd, uitmonden in vertrek om economische redenen. Noodzakelijke kennis lekt weg en vertraagt de inhaalslag. Criminaliteit en zelfs terrorisme vormen een reële dreiging. Met de moed der wanhoop zoeken bestuurders in landen met een laag welvaartsprofiel, naar verbeteringen voor hun mensen, vechtend tegen het verleden, tegen oude en nieuwe rijkdom.
Zij verdienen onze solidariteit en Europa ondersteunt internationale samenwerking tussen regio’s onderling. Het delen van kennis, uitwisseling van best practices wordt o.a. vanuit de Structuurfondsen ondersteund en heeft positieve effecten. Solidariteit is de basis voor het behoud van vrede en veiligheid.

Ik eindig met 7 redenen om me te kandideren voor het Europese Parlement:

  •    
Met alle energie zet ik me in voor een sterk en sociaal Europa. Niet door op zoek te gaan naar confrontatie, profilering en het uiteenspelen van partijen, maar door transparant en respectvol samen te werken. Nieuwe mogelijkheden, die Europa ook biedt, moeten we benutten!

Lily Jacobs.
Nijmegen, 10 december 2003.

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*