Cultuur beleid en subsidies

Bron: Trouw 01-04-2004, NRC 02-02-2004 Terug

18 april 2004
Vlak voordat de Raad van Cultuur met een advies voor de nieuwe cultuurnota 'Spiegel van de cultuur' komt, veschijnen er cijfers over de spreiding van cultuurgelden (zo'n 392 miljoen voor de periode 2005-2008) over het hele land. Het beleidsvoornemen van Staatssecretaris van der Laan, meer recht te doen aan de regio (uitgangpuntenbrief cultuu

Ook wanneer erbij betrokken wordt dat 37% van de bevolking in het westen woont (11% in de 3 grote steden) is de verhouding blijkens de ingediende aanvragen scheef. De ingediende aanvragen weerspiegelen wel de verdeling van gelden uit voorgaande perioden.

Mijn reactie:
Beleid uitspreken is een, beleid veranderen vraagt meer.

Om haar beleid te motiveren, geeft de Raad voor Cultuur het predikaat gemakzuchtig en gedateerd aan dansgezelschap "Introdans" en krijgt het Gelder Orkest complimenten maar een kleiner budget. Het Bijbels Openlucht Museum is geschokt dat het na een zeer positieve beoordeling van dezelfde Raad nu verneemt dat de interreligieuze ambities te hoog gegrepen zijn en de subsidie wordt gestopt. Net als het Arnhemse Openluchtmuseum dat vanaf 2005 geen subsidie meer zal krijgen. De kleinere bedragen, die aan enkele nieuwkomers zoals Kwatta (190.000), Genrale Oost(250.000), Adhoc en de Gelderse Musiekzomer zijn toegekend zijn goed voor een kop: Gunstig advies voor het Oosten. Waarmee duidelijk wordt dat voor andere regio's de resultaten nog zuurder zijn. (Gelderlander 20 en21 april)    

Geplaatst op Wednesday 05-09-2007 10:39:19. Geplaatst door: Niels van den Berge

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*