Excellentie

Bron: Radio 1 zaterdagochtend 15-4-2005 Terug

Staatssecretaris van der Knaap wil graag weer excellentie zijn.
In de opvatting van Staatssecretaris van der Knaap doet de aanspreektitel "Excellentie" recht aan de ministeriele/staatssecretariele status, en het bijbehorende leiderschap.
Hij stelt voor om op sterren en strepen te gaan staan (formele macht). Zijn oproep pas meer bij een regentencultuur en bij conservatisme dan bij modern democratisch bestuur. In de 21 eeuw zullen juist de expertmacht, de vakbekwaamheid, de overtuigingskracht en de referentiemacht veel meer gewicht in de schaal leggen.

Mijn reactie:
Vlak na de verwijten van VVD en CDA aan de PvdA en Ed van Theijn, rond het debat in de eerste Kamer over de gekozen burgemeester, is dit een opmerkelijke uitlating.
Van der Knaap geeft blijk van weinig inzicht in de processen die, zeker in de 21e eeuw, op natuurlijke wijze leiden tot toebedeling van macht en leiderschap. Op basis van (toegekende) macht kun je tot op zekere hoogte richting geven aan het gedrag van een netwerk of van een samenleving.
Voor de liefhebber de navolgende uiteenzetting omtrent macht.

Macht kan op uiteenlopende wijze ontstaan en wordt altijd in relatie tot anderen uitgeoefend.
Sanctie macht: Straffen en belonen
Formele macht: Sterren en strepen
Referentiemacht: Ik wil graag zijn zoals jij bent
Expertmacht: deskundigheid
Macht voortvloeiend uit overtuigingskracht.
Macht voortvloeiend uit de invloed die iemand heeft in andere netwerken.
Macht voortvloeiend uit vakbekwaamheid.

Geplaatst op Wednesday 05-09-2007 10:41:28. Geplaatst door: Niels van den Berge

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*