Publicaties en lezingen

En nu weer aan de slag!

In de Culemborgse Courant staat elke week een Column van een lid van het College. Hieronder volgt mijn column direct na de gemeenteraadsverkiezingen die de kop kostte aan landelijke politici. Waar gaan de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk over?...     Lees verder >>


Culemborg, een vrijhaven voor goede idee├źn.

Elke week schrijft een van de leden van het Colleg van Culemborg een column over zaken die de stad betreffen. In onderstaande bedrage wordt de ambitie waarmee aan de toekomst voor de fysieke en de sociale stad beschreven....    Lees verder >>


Water: Onelinerbeleid of deskundig internationaal samenwerken.

Over rivieren, veiligheid en noodoverloopgebieden
Over onze bescherming tegen hoog water, zeer Nederlandse waterproblematiek, is hevige discussie losgebrand. Staatssecretaris Schulz heeft onlangs haar standpunt bepaald. In de scenario’s over klimaat-verandering worden extreme hoeveelheden water berekend die ook in beveiligingsmaatregelen moeten worden verwerkt. Op korte termijn worden daarvoor al aanvullende maatregelen voorgesteld. Zoals de noodoverloop gebieden in de Ooijpolder, het Rijnstrangengebied en de Beerse overlaat (N.Brabant), maar ook de dijk teruglegging bij Lent. Twee benaderingen strijden nu om voorrang. De benadering van het Rijk lijkt stoer en daadkrachtig en wordt direct vertaald in concrete noodmaatregelen. De lagere overheden bepleiten meer ruimte voor gebiedsspecifieke deskundigheid en voor internationale afstemming....   
Lees verder >>


Korte speech bij ontvangst in Bibliotheek Scherpenzeel.

Op 5 maart 2004 bezocht een gezelschap PvdA volksvertegenwoordigers uit het Europese Parlement (Max van den Berg), de Tweede Kamer (John Leerdam), de provincie en de gemeenten de Bibliotheek te Scherpenzeel. Dit werkbezoek, georganiseerd door David Beeldsnijder, maakte deel uit van de PvdA verkiezingscampagne voor het Europese Parlement. Natuurlijk stonden we in de prachtige nieuwe bibliotheek in Scherpenzeel stil bij de ontwikkeling van de basisbibliotheek in de huidige kennissamenleving...    Lees verder >>


Bruggenbouwen voor een veilig Europa !

Europa dringt steeds dieper door in de Nederlandse samenleving. De invloed van de Europese Unie op ons dagelijkse leven, de bedrijven en de overheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Verordeningen, richtlijnen en beschikkingen hebben verstrekkende gevolgen en zijn vaak bindend voor provincie en regio. Voor een milieugedeputeerde zijn grensoverschrijdende contacten voor de handliggend. Ik ging dus op onderzoek en Europa werd steeds belangrijker, ook voor mij. Tijdens werkzaamheden leerde ik bestuurders in heel Europa kennen. Ik raakte zeer gemotiveerd om te werken aan een sterk sociaal Europa. Een tweetal inzichten zijn voor mij straks in het Europese Parlement sturend....   
Lees verder >>


Papa Rijk houdt regels liever in eigen hand.

Europa dringt steeds dieper door in de Nederlandse samenleving. Decentrale overheden ook in Nederland fungeren vaak als uitvoerder in beleidsprocessen. Structuurfondsen en communautaire instrumenten bieden hen zeggenschap. De vierde bestuurslaag is een feit, waar Den Haag niet blij mee lijkt. Dat blijkt uit de moeizame ervaringen van lagere overheden die bij het Rijk cofinanciering aanvragen. ...    Lees verder >>


“Er is een actiever beleid nodig om stank- en geluidhinder terug te dringen”

Gedeputeerde Lily Jacobs (PvdA) is sinds oktober 2001 geen gedeputeerde meer. Als gewoon statenlid gaat ze nu door het leven. “Het was wel een hele grote overgang en heb er echt aan moeten wennen. Van een redelijk hectisch leven naar een wat rustiger bestaan. In de weekenden weer tijd voor dingen waar ik de afgelopen zeven jaar niet of nauwelijks aan toe gekomen ben. Het voor mij echt een periode bezinning.” Lily Jacobs vertelt haar woning in Lindenholt (Nijmegen) nog steeds enthousiasme over haar werk de afgelopen jaren. “Alleen ik me van mijn terugtreden gedeputeerde iets geheel anders voorgesteld. Maar ik zie niet in wrok; ik tel ook mijn zegeningen.” Milieu in Bedrijf zocht oud-gedeputeerde op en hield een kort ‘exit-interview”. ... Lees verder >>


”Niet telkens alles uitkauwen maar gewoon beginnen”

"Milieu is voor de meeste mensen ver van het bed", stelt Lily Jacobs, voormalig milieugedeputeerde van de provincie Gelderland. "Daarom is het juist zo belangrijk dat er goed wordt gecommuniceerd, dat mensen idee krijgen waar we het over hebben. Helaas staan de meeste plannen, NMP4 incluis, vol mooie uitspraken waar je niet tegen kunt zijn. Maar de hamvraag is natuurlijk hoe al die ideeën vorm moeten krijgen."... Lees verder >>


De Laatsten der linialen

Steeds minder ingenieurs in de politiek, want politiek gaat tegenwoordig meer om emoties dan om rekenkunde.
De Politiek van vandaag is vooral: het managen van publieke emoties. Politici zijn communicatoren geworden. Logisch dat de ingeniwur zich steed minder aangetrokken voelt tot het openbaar bestuur. Dat is weleens anders geweest. Met een lampje langs de enkele overblijvers die ‘nog diepgang zoeken’...
Lees verder >>