”Niet telkens alles uitkauwen maar gewoon beginnen”

Bron: Koos van Gemeren, opdrachtleider Interprovinciale Projectorganisatie Milieu Terug

Realiteitszin ontbreekt
Lily Jacobs heeft een enorme ervaring als milieubestuurder. Dit betekent overigens niet dat ze overloopt van enthousiasme over het Nederlandse milieubeleid. Integendeel. Met name het rijksbeleid, in casu NMP4, krijgt de volle laag: "Het ziet er prachtig uit en er staan ook wel goede dingen in, maar ik mis de concrete handvaten om de uitvoering handen en voeten te geven. Het stoort me ook dat een gedegen financiële onderbouwing ontbreekt. Zo getuigt het van weinig realiteitszin om bijv. bij het saneren van de gasfabrieksterreinen als harde randvoorwaardete stellen dat het geld voor eenderde uit de markt moet komen, uit projectontwikkeling. In de praktijk blijkt dat lang niet zo eenvoudig als het op papier lijkt. Grote gebieden kunnen helemaal niet worden bebouwd, omdat het plaatselijke ruimtebeleid dat niet toestaat of omdat er praktische bezwaren zijn. Er staat bijvoorbeeld een gasstation dat alleen tegen zeer hoge kosten kan worden verplaatst.Het is mooi om globale richtlijnen neer te leggen, maar wees wat flexibeler richting de uitvoerders. Ook zaken die niet gelukt zijn, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en landbouw, mogen best wat steviger worden neergezet."

Arrogant
Jacobs heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het Europese milieubeleid van de provincies. Vanuit haar lidmaatschap van het Europese Comité Regio’s voelt zij zich inmiddels goed thuis in Brussel en Straatsburg. "Nederland moet veel meer Europees leren handelen", vindt zij. "Inmiddels komt rond de tachtig procent van ons milieubeleid uit Brussel. Daar speelt Nederland nog veel te weinig op in." Ook ergert zij zich aan de opstelling van ons land richting Europese bondgenoten. "Nederland is nogal arrogant als het gaat om het milieubeleid. We hebben van onszelf het idee dat we het allemaal fantastisch doen en dat we ver voor de troepen uitlopen. We willen onze manier van werken tot norm verheffen. Als dat niet gebeurt, gaan we gewoon op onze eigen manier verder en moeten ze het in Brussel maar uitzoeken. Nu zijn er inderdaad dingen die we hier goed hebben geregeld, zoals de afvalverwerking. Maar er zijn ook zaken waarin we erg traag of zelfs laks zijn, zoals de nitraatproblematiek of de vogelrichtlijn. We moeten afleren het slimste jongetje van de klas te zijn. Dan valt er over en weer veel meer te bereiken. Bovendien zie ik over de grens tal van goede voorbeelden die navolging verdienen."

Hoekje
Waar zij zich vooral zorgen over maakt is het draagvlak voor het milieubeleid in ons land. "We hebben milieu in een heel benauwd hoekje gestopt. Het onderwijs is daarvan een sprekend voorbeeld. Er is in Nederland geen sprake van milieuonderwijs. Als kinderen op de basisschool milieudienst hebben, houdt dat in dat ze de klas moeten opruimen. Dat is toch lachwekkend. Terwijl juist het onderwijs de plek is om te beginnen met het creëren van draagvlak. Kinderen zijn heel ontvankelijk. Wat ze op die leeftijd leren, blijft ze hun hele leven bij. En ze vinden het leuk. Milieu gaat over hun directe leefomgeving: de lucht, het water, de grond. Maar dat laten we in dit land volledig liggen. In Zweden zijn alle leerkrachten verplicht eens per twee jaar een bijscholingscursus te doen op het gebied van milieu. De kwaliteit van de lucht wordt dagelijks gemeld bij het weerbericht. Daar leeft het. Dat zou ik ook in Nederland veel meer willen zien en scholing is daarvoor volgens mij de eerste stap. Ik vind dat milieu gewoon een verplicht vak moeten worden, zowel op basisscholen als in het middelbaar onderwijs."

Samenwerking
De hokjesmentaliteit zien we volgens Jacobs ook op provinciaal gebied terug. Zo vindt zij bijvoorbeeld de verschillen tussen de provinciale milieubeleidsplannen eigenlijk te groot. "Iedere provincie zit voor zichzelf nu het wiel uit te vinden, terwijl de basis eigenlijk overal hetzelfde is. Natuurlijk zijn er verschillen, met name in de uitvoeringscultuur en in het gebied gerichte beleid Daar zul je goed rekening mee moeten houden, maar de grote lijn is gelijk. Een eerste stap is om eens goed kennis te nemen van elkaars plannen en werkwijzen en vervolgens te bekijken waar de overeenstemming zit." Interprovinciale samenwerking is in haar ogen sowieso onontbeerlijk. Daarom moet de provincies vol vaart doorgaan met de Interprovinciale Projectorganisatie Milieu. Maar dat mag zich best uitbreiden in lossere samenwerkingsprojecten. "Niet alles hoeft altijd de vorm te krijgen van een gezamenlijk project- of beleidsplan", betoogt Jacobs. "We willen nog te vaak alles uitkauwen, alles bewezen zien voor we in actie komen. We moeten vaker gewoon maar beginnen. Dat geldt overigens niet alleen voor de samenwerking tussen provincies, maar voor heel veel trajecten. We kunnen van alles op papier zetten, maar maak het nu maar eens waar. Dat is ook de beste garantie om draagvlak te creëren. Als mensen zien dat het resultaat heeft, raken ze betrokken."

Statenlid
De rol van Jacobs als gedeputeerde mag dan zijn uitgespeeld, zij heeft nog genoeg wensen op haar verlanglijstje. "Ik zou in ieder geval tot de verkiezingen graag lid willen blijven van het Comité van de Regio’s in Brussel." En daarna? "Ik geloof dat milieubeleid de komende jaren een heel belangrijk onderwerp blijft. Daar wil ik in ieder geval als statenlid een goede bijdrage aan leveren. Er is nog meer dan voldoende werk te doen!"

Lily Jacobs: "We kunnen van alles op papier zetten, maar maak het nu maar eens waar."

wPflsMyEb Toegevoegd op: 03-07-2013 08:24:03
yeah hopefully the diiosivn is possible but right now the celtics are too good we have some easy games coming up if they manage to not screw them up so maybe if not diiosivn then 6th and get the pacers or hawksVA:F [1.9.8_1114]please wait...VA:F [1.9.8_1114](from 0 votes)
Bronwin
E08IVCEqFg Toegevoegd op: 02-07-2013 16:31:05
i hope they make the playoffs too right now 8th is loonikg better than 7th because the sixers have a chance to beat the bulls better than the heat. awesome recap going to the sixers vs nets game apr 13VA:F [1.9.8_1114]please wait...VA:F [1.9.8_1114](from 0 votes) http://wtgxfbauy.com [url=http://qlyymmrsp.com]qlyymmrsp[/url] [link=http://mglhynacsy.com]mglhynacsy[/link]
Jose
6tPsKIQ4z Toegevoegd op: 02-07-2013 05:19:48
Life is short, and this article saved vauballe time on this Earth.
Welcome
XydApWPXg Toegevoegd op: 29-06-2013 05:41:52
Stuffing Envelopes Jobs and Work at Home Stuffing Envelopes Information. How to make money stuffing eveploens at home. Stuffing eveploens from home can be a real home job.
Lorenza
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*