“Er is een actiever beleid nodig om stank- en geluidhinder terug te dringen”

Bron: Milieu In Bedrijf nummer 1 2002 pagina 3 Terug

Voldoening over wat bereikt is
“Waar ik met de meeste voldoening op terugkijk is, dat de dienst Milieu en Water in haar gezamenlijke werkwijze met het bestuur een goede balans heeft weten te vinden tussen ‘de zweep, de peen en de preek’.Voor een aantal bedrijven zijn we behoorlijk streng geweest.” Jacobs verwijst bijvoorbeeld naar het aan banden leggen van de dioxine-uitstoot bij de AVIRA, en de stankoverlast bij slibverwerkingsbedrijf Midden Betuwe te Zutphen en veevoederbedrijf Hamstra te Putten. “Maar we hebben daarbij nooit de rechtvaardigheid uit het oog verloren”. De relatie met het bedrijfsleven heeft aan duidelijkheid gewonnen, en daar heeft iedereen baat bij, zo vindt zij.

Gelderland loopt voorop
“Met de werkwijze van ons MilieuKlachten en Informatiecentrum (MKIC) lopen we landelijk voorop,” zo kreeg ze laatst te horen van een Tweede Kamer delegatie die in Gelderland op werkbezoek was. Ook was er waardering van diezelfde delegatie voor de aanpak rond de luchtverontreiniging. Een taakgebied waar de provincie steeds meer mee van doen zal krijgen en waar een goede voorbereiding voor nodig is.

“En vergeet niet dat er hard gewerkt wordt aan de vormgeving van een provinciale vergunningensite die iedereen op afzienbare tijd kan gaan raadplegen voor de vergunningssituatie van bedrijven bij hem of haar in de buurt.” Met voldoening kijkt ze ook terug naar het gevoerde beleid op het gebied van terugdringing van de geluidhinder en de stankoverlast. Na de sanering van het industrielawaai is er hernieuwde aandacht voor het lawaai van het wegverkeer en de stiltegebieden, constateert Jacobs. “En met onze ‘gecertificeerde speurneuzen’ hebben we landelijk een trend gezet bij de vertaling van de landelijke normen naar de lokale en regionale situatie. Ook loopt Gelderland landelijk voorop bij de sanering van de laatste, naar schatting 21.000 , ongezuiverde lozingen van huishoudelijk afvalwater. Met een pleidooi voor de “IBA’s” (een IBA is een soort nieuwe generatie septictank) hebben we landelijk veel waardering gekregen. Al was het maar om deze sanering van de laatste loodjes ook financieel verantwoord te laten verlopen.”

En nu oogsten!
Het Gelders bodemsaneringsbeleid heeft in haar bestuursperiode ook een vernieuwingsslag doorgemaakt. “We hebben het beleid op een wat modernere leest geschoeid (het introduceren van het begrip multifunctioneel saneren en het beproeven/toestaan van nieuwe betaalbare saneringstechnieken) zonder daarbij de verworvenheden uit het verleden over boord te gooien.” Jacobs verwacht ook veel van het Gelders Maatwerk Bedrijven (GMB). Een aanpak met als kenmerk: ‘wie goed doet, goed ontmoet’. In dat verband heeft ze wel een aanbeveling voor haar opvolger. “Via de (verplichte) milieujaarverslagen is het wel zaak een vinger aan de pols te houden bij die bedrijven die er ‘met de pet naar gooien’.”
Met voldoening kijkt Lily Jacobs ook terug op haar inzet voor Europa. “Met het binnenhalen van de milieuconferentie (Encore) voor de regio’s in 2003 hebben we ons als Gelderland “in de kijker gespeeld”. En last but not least. Op het terrein van het afvalbeleid hebben we een belangrijke bijdrage geleverd aan het scheppen van orde in een ietwat chaotische aanpak van het Rijk.” Volgens Lily Jacobs breekt er voor haar opvolger dan ook een periode van ‘oogsten’ aan als het gaat om een aantal van de hierboven genoemde onderwerpen.

Succes niet altijd verzekerd
Lily Jacobs is eerlijk over die zaken die qua milieuwinst niet zo gelopen zijn als ze zich had voorgesteld. De ‘ruimte voor ruimte regeling’ (sloop van stallen t.b.v. sanering intensieve veehouderij) is zo’n onderwerp. “De regeling kent een te groot ‘roept u maar gehalte’, er is uiteindelijk te weinig gekeken naar het behalen van echte milieuwinst. Ook wat de verplaatsing van milieuhinderlijke bedrijven betreft zullen we nog een hele slag moeten maken. In het proces van de verplaatsing van Bruil had ik verder willen komen dan waar we nu zijn. Voor de omwonenden van dit bedrijf is dit nu een bittere pil. Het feit dat aan ‘Bruil’ een aantal andere bedrijven zijn gekoppeld die uit een oogpunt voor natuur en landschap verplaatst zouden moeten worden, heeft waarschijnlijk vertragend gewerkt. Voor de omwonenden is dit uiteindelijk moeilijk te verkopen.”
Wat volgens Jacobs een zorgenkind blijft is de aanwezige fosfaat-en nitraatvracht in de Gelderse bodem als gevolg van de decennialange intensieve landbouw. Toch gaat ze er van uit dat ook in de toekomst er een belangrijke plaats voor de Gelderse landbouw blijft bestaan. Bij met name de jonge agrariers ziet ze enorm veel spankracht om mee te werken aan een ecologische landbouw in een mooi groen Gelders landschap. Ik had mij hier graag verder voor in willen zetten.


'Mijn opvolger Aalderink kan een aantal zaken oogsten.'

1 Toegevoegd op: 14-12-2012 07:04:09
nqlETm bgzfjhxrtyev
xofkkykjvzq
0 Toegevoegd op: 13-12-2012 11:14:36
atSMLN , [url=http://bgmhjdlyhyxb.com/]bgmhjdlyhyxb[/url], [link=http://ovupewvrgpzd.com/]ovupewvrgpzd[/link], http://nohjylxharay.com/
yrlhuy
-1 Toegevoegd op: 12-12-2012 06:58:12
ELh5Na sgscjcjvjxph
cvkawgnrck
HesxaBCyPtHmVEjSAX Toegevoegd op: 11-12-2012 21:44:53
Het was heerlijk geentien, het eten was uitstekend en we hebben lekker uit ons dak kunnen gaan met het spel ik hou van Brabant.Jammer dat onze lamp het niet deed ( of toch wel?)en het rad bij ons niet verder ging dan de een of de twee!!!!ach de winnaars waren gewoon keigoed!Ik gun ze het van harte! Wist wel dat Q kuukskes het juiste woord was!!!! Leuk spel,goede presentatie en leuke wisselende en toepasselijke vragen. n aanrader!
Ahmet
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*