Bruggenbouwen voor een veilig Europa !

Terug

Europa dringt steeds dieper door in de Nederlandse samenleving. De invloed van de Europese Unie op ons dagelijkse leven, de bedrijven en de overheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen.
Verordeningen, richtlijnen en beschikkingen hebben verstrekkende gevolgen en zijn vaak bindend voor provincie en regio. Voor een milieugedeputeerde zijn grensoverschrijdende contacten voor de handliggend. Ik ging dus op onderzoek en Europa werd steeds belangrijker, ook voor mij. Tijdens werkzaamheden leerde ik bestuurders in heel Europa kennen. Ik raakte zeer gemotiveerd om te werken aan een sterk sociaal Europa. Een tweetal inzichten zijn voor mij straks in het Europese Parlement sturend.

Vanuit Europa terugblikkend op Nederland valt op, dat de regering in Den Haag zeer gecharmeerd is van een stevig centralistisch bestuursmodel. Provincies en gemeenten die in (interactieve) projecten het contact met hun burgers willen versterken, ervaren dagelijks de belemmeringen die hen worden opgelegd. Dat is vreemd, zeker nu politiek Nederland in het post Pim-tijdperk naarstig op zoek is naar de burger in zijn leefomgeving.
In Brussel onderzoekt men nu juist, hoe de Europeanen het gevoel te geven dat de Europese Unie van en voor hen is. Aan de inzichten en ervaringen van regio’s kent Europa daarom veel waarde toe. Ze staan veel dichter bij hun burgers en het Europese beleid houdt rekening met hun inbreng. De Europese regio’s inclusief de Nederlandse moeten stevig doorklinken in het Europese Parlement. In Nederland hebben een zelfbewuste opstelling nodig in de richting van Den Haag, om in Brussel echt door te dringen. Mijn roots bij de lagere overheden in Nederland zal ik in Europa niet vergeten.

Tijdens werkbezoeken in Europa, valt uiteraard direct op dat er zeer grote verschillen in welvaart zijn. Gelukkig leven ook in landen met een lage welvaart, jonge mensen die zich willen inzetten voor een betere toekomst voor henzelf en hun familie. Vooruitgang geeft kracht, voldoening en nieuwe energie om potenties te benutten. De enorme communicatie mogelijkheden waarover we beschikken, vragen van hen wel een extra groot vertrouwen in de toekomst. Verbeteringsprocessen staan onder tijdsdruk nu de westerse welvaart dagelijks ook in hun huiskamers komt. Tegenslag of gebrek aan steun kan, juist door het feit dat iedereen goed is geïnformeerd, uitmonden in vertrek om economische redenen. Noodzakelijke kennis lekt weg en vertraagt de inhaalslag. Criminaliteit en zelfs terrorisme vormen een reële dreiging. Met de moed der wanhoop zoeken bestuurders in landen met een laag welvaartsprofiel, naar verbeteringen voor hun mensen, vechtend tegen het verleden, tegen oude en nieuwe rijkdom.
Zij verdienen onze solidariteit en Europa ondersteunt internationale samenwerking tussen regio’s onderling. Het delen van kennis, uitwisseling van best practices wordt o.a. vanuit de Structuurfondsen ondersteund en heeft positieve effecten. Solidariteit is de basis voor het behoud van vrede en veiligheid.

Ik eindig met 7 redenen om me te kandideren voor het Europese Parlement:

  • De nieuwe Grondwet legt onze burgerrechten uitstekend vast.
  • Rechtvaardig bestuur vraagt een sterk, democratisch Europees Parlement.
  • De samenwerkende Europese regio’s ondersteunen betekent ook toekomst bieden
  • Werken aan een rechtvaardig, sociaal bestuur voor gevoelige vraagstukken.
  • Versterken van de solidariteit, geven en nemen, ook in het Europa van de 25 landen.
  • Europa moet zich richten op het bieden van tegenwicht aan globalisering.
  • Europa moet samenwerken om kansen te benutten en aan een veilig Europa te bouwen!
Met alle energie zet ik me in voor een sterk en sociaal Europa. Niet door op zoek te gaan naar confrontatie, profilering en het uiteenspelen van partijen, maar door transparant en respectvol samen te werken. Nieuwe mogelijkheden, die Europa ook biedt, moeten we benutten!

2 Toegevoegd op: 19-12-2012 13:29:14
QubWqm , [url=http://gtqwijvgmfvt.com/]gtqwijvgmfvt[/url], [link=http://bdtfedviejau.com/]bdtfedviejau[/link], http://ayvtfanubbxs.com/
xtqpgaybiwm
1 Toegevoegd op: 14-12-2012 05:25:05
z2f9sq qplwxyxyamrd
erycean
0 Toegevoegd op: 13-12-2012 10:41:49
ymJ1mX , [url=http://pwumuaworlou.com/]pwumuaworlou[/url], [link=http://xtsjrlpbzuqi.com/]xtsjrlpbzuqi[/link], http://kutkzjtqrqky.com/
trzneykl
CejGWjyMEcrp Toegevoegd op: 12-12-2012 06:26:40
x2Cl3y wrsmmfdljpaa
bepocz
eisIdvMxOTbXrZS Toegevoegd op: 11-12-2012 16:02:14
Ik ben het wel eens met wat Lucas zegt.Robert Heinlein zei het al: âThere ainât no such thing as a free lunch.â In dit geval: als je denkt via het internet gatirs nieuws te krijgen, dan moet je er op rekenen dat die informatie niet altijd betrouwbaar is. Het probleem is echter, dat voor lange tijd, kranten gedwongen waren om informatie gatirs op het internet te plaatsen, en dat heeft het niveau behoorlijk naar beneden gehaald. Voeg daar nog aan toe dat de Raad voor de Journalistiek blijkbaar een tandeloze tijger is, en je hebt de situatie zoals hij nu is.Toch denk ik, dat het grote publiek langzaam deze nadelen wel zal inzien. Ik geef een voorbeeld.Op 10 April verscheen op de website van âDe Telegraafâ een grote kop: ââ, waarna het naar de sectie âbinnenlandâ verplaatst werd, met de mogelijkheid voor lezers om hierop te reageren. En veel mensen deden dat. Later wijzigde de krant het bericht, omdat het â â Zonder op de inhoud van het artikel in te gaan, denk ik dat veel mensen die reageerden naderhand toch wel beseften dat ze reageerden op onbetrouwbare informatie.De enige conclusie die ik hieruit kan trekken, is dat amusementswaarde (al dan niet shockerend) voor veel media in Nederland blijkbaar belangrijker is dan accurate berichtgeving. Maar eerlijk duurt het langst. Dat is altijd zo geweest.
Rafi
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*