Water: Onelinerbeleid of deskundig internationaal samenwerken.

Bron: Lily Jacobs, Frontaal PvdA Nijmegen, maart 2004. Terug

   De Haagse boodschap is onbetwistbaar duidelijk; Nederland zet stevig in op beveiliging tegen hoog water in de rivieren. Maar onze regering is niet boven-matig op internationale samenwerking is georiënteerd. Afstemming met onze oosterburen vindt vanuit Den Haag slechts beperkt plaats. “Oplossingen mogen niet in het buitenland liggen”, zo stelt de staatssecretaris in een brief aan de lagere overheden.

Nu kennen de lagere overheden hun buren, werken samen en hebben goed inzicht in de grensoverschrijdende samenhang in het rivierengebied. Provincie, rivier-gemeenten en waterschappen zien weinig in de snelle realisatie van noodoverloopgebieden en pleiten voor meer genuanceerde, realistische en samenhangende veiligheidsmaatregelen. Zij vragen meer ruimte voor de inbreng van regionale deskundigheid. Het interregionale overleg tussen de provincie Gelderland en de buurregio Nordrhein-Westfalen wordt uitermate goed benut en levert belangrijke inzichten op. Ook vergroten regionale overheden hun inzicht door zich breed en Europees te oriënteren. Klimatologische veranderingen en rivieren stoppen niet bij landsgrenzen en vragen nu eenmaal om Europese afstemming.

Lagere overheden betreuren de stoere opstelling van Den Haag en betwisten deze. Helaas blijkt het daardoor ook moeilijk een helder beeld te krijgen van het strijdperk rondom onze huidige en toekomstige veiligheid. Zelfs voor de mensen, die in direct nabij de rivieren of in de aangewezen noodoverloopgebieden leven.

Waar gaat het nu vooral om?
De berekende veiligheidseisen, die het Rijk voor extreme hoogwaterstanden hanteert, vloeien voort uit ongenuanceerde verouderde civieltechnische reken-modellen. De lagere overheden stellen dit aan de kaak.
Het Rijk stelt dat in het jaar 2100 een overstromingsrisico van een maal in de 1.250 jaar toelaatbaar is, daarbij gaat men uit van een watertoevoer vanuit Duitsland die 18.000 m3 per seconde bedraagt. Dit is bijna anderhalf keer meer dan de afvoer bij het hoogwater in 1995. Toen werden we opgeschrikt door een watermassa van 12.500 m3 per seconde die bij Lobith ons land binnenkwam.

De rivierdijken voldeden in 1995 niet aan de toen geldende veiligheidseisen. Op een aantal plaatsen kampten we met een behoorlijke achterstand in onderhoud, maar tot ons grote geluk bleef een doorbraak ons bespaard. Pikant is daarbij te vermelden dat het Rijk tot 1994 financieel verantwoordelijk was voor de dijkverzwaring. Daarna nam de provincie deze verantwoordelijkheid over en legde haar beleid vast in het
Gelders Rivierdijkenplan. Dat werd net voorafgaand aan het hoge water, in december 1994 vastgesteld. De veiligheidseisen in dit plan zijn gebaseerd op de landelijke eisen van de Commissie Boertien en gaan uit van een maximaal te keren hoeveelheid water van 15.000m3 per seconde, die bij Lobith ons land binnen komt

In 2001 stelt de landelijke “Commissie Waterbeheer 21e eeuw”, nieuwe prognoses op. Zij houdt rekening met klimaatverandering en veel grotere neerslagpieken die zullen gaan optreden. Mede op grond hiervan is nu een pakket maatregelen in studie en in uitvoering, om 16.000 m3 per seconde bij Lobith te kunnen afvoeren. (dijkverlegging, verlagen van de uiterwaarden, uitdiepen stroombed enz.)
Toch houdt de staatssecretaris vast aan de hiervoor genoemde afvoer van 18.000 m3 per seconde. Dat vergt opnieuw heel veel extra maatregelen. Daarnaast wil zij een deel van het probleem oplossen door ook achter de dijken in de polders noodoverloop gebieden voor waterberging aan te wijzen.

Zoals gezegd schuift de Staatssecretaris met dit standpunt, de inzichten en deskundigheid van de provincie, de waterschappen, gemeenten en internationale werkverbanden terzijde. Zij leggen zich daarbij niet neer en verdedigen een integrale benadering samen met bewonersorganisaties aan weerszijde van de landsgrens. (Hoogwaterplatform Ubbergen en De Burgersinitiative Hoochwasserplatform uit Kleve). Daarbij weten zij zich gesterkt door het gegeven, dat in Duitsland lagere veiligheidsdoelstellingen worden gehanteerd. Onze buren gaan tot 2020 uit van een maximaal te keren watermassa van 12.000 m3 per seconde. Uit nadere afstemming tussen Gelderland en Nordrhein Westfalen komt 17.000 m3 per seconde voor de periode daarna als realistisch naar voren. Omdat Duitsland een lagere veiligheidsnorm hanteert, zal de berekende toevoer van 18.000 m3 per seconde zich in Lobith nooit voor kunnen doen.
Daarnaast staat de effectiviteit van de geplande noodoverloopgebieden ter discussie. Deze stromen te langzaam (in 7 dagen) vol, om dijkdoorbraken langs de rivier te voorkomen. Dat is te traag om betekenis te kunnen hebben voor het verlagen van het waterpeil in de rivier. Maatwerk door combinaties van maatregelen zoals extradijkversterking bij dicht bebouwde gebieden, dijkverlegging, verlaging van de uitwaarden en benutting van groene rivieren zoals bij Lent beveiligen ons effectiever.

De provincie Gelderland, waterschappen en gemeenten stellen nu een uitgekiend pakket van internationaal afgestemde duurzame, (kosten)effectieve en betrouwbare maatregelen voor, waarmee al het door de Rijn, Waal en Ijssel te verwerken water kan worden afgevoerd. Op 9 juni, zal er in Rees opnieuw een Hochwasserconferenz plaatsvinden. Deze conferentie is van bijzonder belang is voor het afstemmingproces met Den Haag.

Het internationale karakter maakt tegelijkertijd duidelijk dat Europese samenwerking ertoe doet. Een betere aanbeveling om de volgende dag, 10 juni te gaan stemmen voor het Europese Parlement, is er niet.

1 Toegevoegd op: 19-12-2012 14:02:11
5llAnV , [url=http://ekwvxjjbadfz.com/]ekwvxjjbadfz[/url], [link=http://hnptbdjbdhye.com/]hnptbdjbdhye[/link], http://fcaebevqujbs.com/
zrkghhuvp
-1 Toegevoegd op: 13-12-2012 11:13:36
b0GYoY , [url=http://tcxcfmncnqak.com/]tcxcfmncnqak[/url], [link=http://xmnwmvcwkvyj.com/]xmnwmvcwkvyj[/link], http://rcuauuqbnolz.com/
nhohtmkw
GtvHVMiagZrkZJlbOVW Toegevoegd op: 11-12-2012 20:43:20
Wow, inderdaad heel mooi stkuje uit Hooglied.Mijn dooptekst vind ik echt erg mooi, psalm 121: 7 en 87 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Xanthe
GtvHVMiagZrkZJlbOVW Toegevoegd op: 11-12-2012 20:43:03
Wow, inderdaad heel mooi stkuje uit Hooglied.Mijn dooptekst vind ik echt erg mooi, psalm 121: 7 en 87 De HEERE zal u bewaren van alle kwaad; uw ziel zal Hij bewaren.8 De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid.
Xanthe
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*