En nu weer aan de slag!

Bron: Culemborgse Courant 15-03-2006 Terug

De stof is neergedaald, het politieke slagveld is weer te overzien. Vlak voor de verkiezingen werden er in het politieke geweld nog zo’n 23 wethouders door gemeenteraden naar huis gestuurd. Andere wethouders zoals in Zaltbommel kregen de boodschap van hun Raad niet meer terug te mogen keren. Ook sneuvelden er in sommige gevallen (gekozen) burgemeesters, terwijl anderen de aanbeveling kregen een coach te zoeken. En hoewel het op 7 maart met nadruk gemeentelijke verkiezingen waren, werd ook landelijk verlies geleden. Zo raakten zowel D66 als de VVD hun politiekleider kwijt. Besturen lijkt door deze stevige besluiten van grote betekenis en het politieke klimaat waarin wordt bestuurd is grimmig.

Hoewel het met nadruk lokale, gemeentelijke verkiezingen waren, werd er ook landelijk verlies geleden. D66 raakte haar politiekleider vlak voor de verkiezingen kwijt bij de behandeling van een
kiezersgevoelig onderwerp (al of niet zenden van troepen naar Afghanistan).
In het kielzog van de lokale verkiezingen is de VVD haar landelijke politiek leider van Aartsen kwijt geraakt, terwijl minister Zalm prestige verloor door een onhandige misrekening in de campagne.


Waar gaan de gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk over? Zestien raadsleden en burgemeesters uit Marokko waren op uitnodiging getuige van onze democratische verkiezingen. Zij verbaasden zich over het verschil met Marokko. Daar loopt rond de verkiezingen de strijd over elementaire levensbehoeften overal op straat hoog op. Terwijl het in het rustige Nederland lijkt alsof er niets op het spel staat. Gelukkig was de verkiezingsopkomst in Culemborg met 56,2 % redelijk. Hieruit kan de conclusie getrokken worden dat in Culemborg de lokale politiek en het bestuur wel degelijk van belang wordt geacht, en dit is broodnodig. Want wie overlegt direct met burgers, andere overheden en in de regio om de belangen van de Culemborger en zijn/haar stad te behartigen? En wie zoekt er in de jungle van wet- en regelgeving vakkundig naar maatwerkoplossingen voor lokale problemen zoals jeugdwerkloosheid, armoedeval, onveiligheid, verkeersproblematiek, woningbehoefte et cetera. Wie zet er lijnen uit naar toekomstige ontwikkelingen? Juist dat doet het college van B&W samen met het ambtelijk apparaat. En het is van groot belang dat de gemeenteraad met kennis van zaken werkzaamheden agendeert en controleert. Ik wens de nieuwe raadsleden veel werkplezier en wijsheid toe.    

12 Toegevoegd op: 19-12-2012 14:17:05
JIyJrn , [url=http://qvxibviepqgk.com/]qvxibviepqgk[/url], [link=http://lwfapcvxjkky.com/]lwfapcvxjkky[/link], http://hdaugxqyakak.com/
fjtacanom
12 Toegevoegd op: 15-12-2012 03:22:14
4os39j gzewyrddlner
pkaclwj
12 Toegevoegd op: 13-12-2012 11:27:50
UMnkx1 , [url=http://beagzzecpitd.com/]beagzzecpitd[/url], [link=http://rhzopalcchqf.com/]rhzopalcchqf[/link], http://ebipmuaicity.com/
fpoahbjwihn
12 Toegevoegd op: 12-12-2012 07:10:16
jG4J9D kmlzcayuakil
azmmtflo
12 Toegevoegd op: 11-12-2012 22:14:25
Helder verslag, Helena en phcirtag en overtuigend verwoord. Ik wist niet wat de insteek/aanleiding was voor een gesprek met de PKN over Beltane maar dat is mij hierbij duidelijk. Wat ik er voor mijzelf uit haal is dat het ook gaat om kunstgrepen om de kerk weer op de kaart te zetten, waarbij men inderdaad elementen leent van meer populaire spirituele stromingen die de mensen zouden kunnen aanspreken. En ja, een gekuiste versie van Beltane valt te verwachten omdat een uitbundige vorm strijdig is met de leer en dat zit nogal diep. Desalniettemin lijkt dit een belangrijke stap in de richting van meer heelheid en integratie van verschillende visies. Dank je voor het delen.
Valerie
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*