Wat is 'New kind of policy'

Terug

De basis voor “New kind of policy”, werd gelegd in de periode dat ik werkzaam was als gedeputeerde voor milieu, financiën, toezicht gemeentefinanciën, ICT en buitenlandse betrekkingen in de provincie Gelderland. Als een spin in het web van de overheid, krijgt je de mogelijkheid veel waar te nemen. Je ziet ontwikkelingen die goed zijn voor de samenleving maar, ook zaken waarbij je je verwonderd afvraagt, wat gebeurt er nu? Een constructieve kritische geest gaat in deze omstandigheid, op zoek naar mogelijkheden voor verbetering. Als gedeputeerde heb ik geprobeerd in het College van GS en maar ook in de PvdA statenfractie een begin van een antwoord op deze vragen te vinden. (zie visie ontwikkeling PvdA Statenfractie: Thorbecke en visie ontwikkeling college GS)

De politieke bestuurlijke werkelijkheid is meestal te complex om er orde in te kunnen scheppen. Bovendien is er altijd steun van anderen nodig om de koers te verleggen. De waan van de dag, de media en het controlerende parlement houden een ieder in de greep. Goed onderbouwd buiten de paden treden is moeilijk temeer daar de dagelijkse werkelijkheid weinig ruimte biedt voor reflectie en stevige argumentatie.

In Gelderland brak er in 2001 een bestuurscrisis uit, die verder bekend werd onder de naam Geldergate. Naar aanleiding van de besluitvorming tijdens die crisis, heb ik besloten mijn portefeuilles ter beschikking te stellen. Daardoor maakte de PvdA helaas ook geen deel meer uit van het College van GS. Ik besloot terug te keren in Provinciale Staten.(Zie persverklaring Jacobs en afscheidsspeech). De bestuurscrisis rond het evenementenbeleid deed in Gelderland en ook landelijke enige stof opwaaien. Voor mij was er opnieuw genoeg verwondering en stof tot overdenken.

De onrust in bestuurlijk Nederland nam toe toen op 6 mei 2002 Pim Fortuijn, tijdens een turbulente verkiezingscampagne, werd vermoord. Langzamerhand verschenen er steeds indringender analyses en verklarende publicaties. Sommigen daarvan zag ik als onderbouwing van de analyses die ik voor mijzelf probeerde te maken, anderen pasten niet in mijn zoektocht naar hedendaags bestuur en de menselijke beleving.

Inmiddels is “New kind of policy” geboren. New kind of policy staat voor een gedachten goed dat in een adviseurschap, gericht op functionele beleidsprocessen gecommercialiseerd kan worden. Maar het staat ook voor een visie op doelmatig modern bestuur in Nederland anno 2003. Ook anderen kunnen zich door mijn ideen aangesproken voelen.

De naam ontstond toen ik een boek van Stephen Wolfram een zeer gerespecteerde wetenschapper zag. Dat droeg de titel: “A new kind of science”. Daarin benoemt hij een nieuw centraal element en bouwt zo een nieuwe wetenschap op. Het sprak me enorm aan dat iemand buiten de gebaande paden treedt, zich herbezint op de fundamenten en een heel nieuwe en effectieve wetenschappelijke benadering ontwikkelt.

Naar mijn gevoel moet dat ook gebeuren in politiek en bestuurlijk Nederland dat zijnvorm kreeg zo'n 100 a 150 jaar geleden. De maatschappij is door de kennisexplosie van de laatste 30 jaar enorm complex geworden. De individualisering en de mobiliteit versterken een schijnbare chaos. Maar elke chaos bevat ordenende krachten en/of elementen. Welke zijn dat?

We zullen ze moeten opsporen en van daaruit nadenken over politiek en bestuur. Tijdens een IPO workshop die in september 2002 plaatsvond, probeerde ik uit of er draagvlak voor een nieuwe benadering was. Ik stelde daar centraal: Als we niet besturen naar behoefte, is er geen behoefte aan bestuur. (Zie tekst workshop IPO 2002).

Er bleek wel waardering voor deze benadering, maar de woorden van Machiavelli uit 1513, blijken ook nog steeds betekenis te hebben:

Niets is qua voorbereiding en qua uitwerking gevaarlijker dan zich opwerpen als iemand die vernieuwing wil doorvoeren. Want hij die dat doet heeft hen die van de oude toestand profiteren tot vijanden, terwijl hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen die van de nieuwe toestand zouden kunnen profiteren: een lauwheid die gedeeltelijk voortkomt uit vrees voor de tegenstanders, die immers de wet aan hun kant hebben, en gedeeltelijk uit het wantrouwen van de mensen, die in feite pas geloven aan vernieuwing als zij deze in werkelijkheid hebben wervaren.

Ik ben van mening dat we veel van onze politieke en bestuurlijke energie niet effectief aanwenden. Europa is als vierde bestuurslaag een feit en vraagt om een kerntakendiscussie bij de Nederlandse overheid, het huis van Thorbecke vraagt eveneens om stevige modernisering ( misschien sluit een bungalow of tentenkamp beter aan op de behoefte aan bestuur (decentralisatie van macht)). Hoe dan ook bestuur blijft nodig en bestuur is er voor mensen (jong, oud, man, vrouw).

De zoektocht die ik startte is nog lang niet afgerond. De richting wordt wel duidelijker. Voor mij speelt het handvest voor de rechten van de mens, en ook het verdrag van de rechten van het kind, een belangrijke rol in een toekomstgerichte sociaal democratische partij. Ik ben van plan om samen met anderen stap voor stap tot verduidelijking te komen. Via deze site houd ik u op de hoogte, en u kunt natuurlijk ook reageren; lilyjacobs@newkindofpolicy.nl

jXaWImZc Toegevoegd op: 29-09-2012 01:44:56
2ve22Q , [url=http://hakxnbrwbjhs.com/]hakxnbrwbjhs[/url], [link=http://eyubgostypyl.com/]eyubgostypyl[/link], http://dnasmsarrali.com/
nigalq
aHxRbGXZ Toegevoegd op: 28-09-2012 11:29:47
eNQgEl cfrtwpspmytc
tzeexww
NBgNxNKvLOFLLITkxBF Toegevoegd op: 25-09-2012 19:44:42
QAIcA0 epmubhiglblr
hlqqea
19 Toegevoegd op: 25-09-2012 08:00:24
HalloIk reageerde een tidjje terug al eens en heb het allemaal gevolgd; wij hebben een zusje van Donut hier in huis; ik begrijp heel goed dat je haar mist maar het is supersjiek wat je deed; Ik zou het niet kunnen maar dat spreekt misschien niet in mijn voordeel. Ik herken ons Zazouke in wat je schrijft en als ik naar de foto's kijk zie ik geen verschil. dat zijn toch superslimme beestjes. Nog eens proficiat!
Hiroyuki
schaduwkanten van publiek-private 'samenwerking' Toegevoegd op: 29-10-2004 14:55:11
Beste Lily,

Voordat ik je verhaal uitgelezen heb op je site heb ik al de behoefte te reageren: erg boeiend wat en hoe je ('t) zegt!

Als onafhankelijk onderzoeksarchitect analyseer ik de laatste 3 jaar publiek-private relaties.

Mijn voorlopige conclusie is dat PPS naast het zaaien van verwarring (informatie-terreur) sociaal-economische scheefgroei op haar geweten heeft (the silent war) en als een schaduw boven het democratiseringsproces hangt, en wel mondiaal.

Let's boogie and cut the crap!
Vertegenwoordigings- en communicatie-waan neemt steeds ernstiger vormen aan onder marktdruk, die morele intuitie, het woord en het zelfstandig denken (dus handelen) wegdrukt.

Ik ga gauw verder lezen; ben benieuwd naar je reactie!

Vriendelijke groet,
Stef Tychon
Dualiteitsraad Benelux
Stef Tychon
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*