Nieuwsbrief 1

26 mei 2004
In de campagne voor de verkiezingen voor het EP loopt ik tegen oneigenlijke beeldvorming in de actualiteit aan. Ook als lid van het Comite van de Regio's en als rapporteur voor het Congress voor Regionale en Lokale Autoriteiten zag ik de kloof tussen de Haagse en de Europese werkelijkheid.


Twee invalshoeken krijgen onvoldoende aandacht; Europa ontstaat in de regio en Europa dreigt op onjuiste wijze te worden ondergraven. Met deze nieuwsbrief draag ik argumenten en feiten aan voor een Europa dat van ons is!

Bij het presenteren van de eerste nieuwsbrief over Europa in de Regio.

Tijdens de verkiezingscampagne voor het Europese Parlement kom ik thema's en standpunten tegen die eurosceptisch van aard zijn. Constructief en kritisch wil ik in deze nieuwsbrief periodiek melding maken van al te sceptische beweringen en u van feitelijke informatie en argumentatie voorzien. Daarmee hoop ik een bijdrage te leveren aan de verbetering van de relatie tussen Europa en alle Nederlandse Europeanen.

Na 10 juni hoop ik u te kunnen informeren over de formatie, de installatie en het echte werk. U hoeft niets te doen wanneer u dit nieuws wilt blijven volgen (natuurlijk wel gaan stemmen op 10 juni). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan op 'berichtenservice afmelden'. Wilt u meer weten over standpunten, bijeenkomsten, interviews, lezingen, kijk dan op www.lilyjacobs.pvda.nl. of op www.newkindofpolicy.nl.Stop met het "nutteloos rondpompen van geld".

Minister Zalm (Financiƫn) dreigt Europa te versmallen tot de euro. Hij stelt dat het maar eens afgelopen moet zijn met het rondpompen van al dat Europees geld en zegt direct daarna dat Nederland een nettobetaler is, die onterecht teveel contributie betaalt. Bij verkiezingsbijeenkomsten herhalen zowel politici als belangstellenden deze uitspraken. Jammer, want we verschralen Europa en vervuilen zo de politiek.

Waar hebben we het over?

Allereerste groeien de geld bedragen, wanneer ze niet bekend zijn, uit tot een gigantische imaginaire omvang. Maar de begroting van de EU (100 miljard) is minder dan een kwart van het Nederlandse bruto nationale product (450 miljard). In 2002 betaalden we 4,5 miljard contributie (CBS, Nederland langs de Europese meetlat) Daarvan kregen we dat jaar 1,6 miljard terug via o.a. de structuurfondsen. Dus we betaalden slechts 2,9 miljard (0,65% van ons BBP, en dat is minder dan wat we betalen aan ontwikkelingssamenwerking).

Een paar maanden geleden zag de Minister van Financiƫn zich gedwongen om 167 miljoen euro aan Brussel terug te betalen. Het betrof ESF geld, Europees geld dat toekomt aan werklozen, kansarmen, studenten en gemeenten om met scholingsacties de integratie op de arbeidsmarkt te bevorderen. (Gezien de schrikbarende stijging van de werkloosheid in Nederland is zo'n investering niet overbodig, Volkskrant 16-04-2004) Opnieuw greep hij het moment om te roepen dat het geld uit Europese structuurfondsen in Nederland niet nodig is. Opnieuw stelde hij, dat het maar eens afgelopen moet zijn met het rondpompen van geld in Europa. Zo wordt Nederlands falen gecamoufleerd en gebruikt als bewijs voor een onevenwichtig onderbouwde 'one-liner quote". Dat Nederland als exportland groot financieel voordeel van Europa heeft en dat we in vrede, veiligheid en stabiliteit leven wordt weinig gecommuniceerd.Zijn de Europese financiƫle middelen wel overbodig? De middelen uit structuurfondsen zijn bedoeld voor lagere overheden en bedrijven in de regio's in Europa, dus ook in Gelderland, Overijssel, Limburg of Noord Brabant. Mocht Minister Zalm erin slagen de Nederlandse contributie aan Europa te verlagen, dan gaat dat zeker ten koste van de ontwikkelingen in deze provincies, die met Europees geld tot stand worden gebracht. De EFRO, gelden, de ESF, de Leader+, de Interreg III, maar ook de mogelijkheden voor onderzoek en bedrijfsontwikkeling zijn omvangrijk, zeker wanneer rekening houden met de zeer smalle beurs van de lagere overheden. Rijksbeleid helpt hen niet verder.

Het ministerie van EZ bracht in december 2002, haar beleidsnota; 'Naar gebiedsgerichte economische perspectieven uit". De ruimtelijk economische hoofdstructuur van Nederland wordt daarin wel verbonden met Noord Rijn Westfalen. De nota rept echter met geen letter over financiƫle middelen die ingezet kunnen worden voor de Regionale Economie. En de in april 2004 gepresenteerde nota Ruimte van Minister Dekker toont Nederland overwegend zonder onze buren (Noord Rijn Westfalen in Duitsland en Belgiƫ in het zuiden). Toch staat ook daarin de wens centraal om onze economische concurrentie kracht te versterken.

Door in te zetten op verlaging van de contributie aan Brussel door de bijdragen aan uit de structuurfondsen te schrappen, brengt Den Haag gemeenten en regio's in een situatie waarin ze vleugellam worden. Wanneer de Rijksoverheid tegelijkertijd ook nog de eigen belasting heffing (OZB en Opcenten MRT) weet te beperken, wonen we straks in een 16 miljoen inwoners tellende Dutch Village. (Dat staat overigens haaks op het streven van overheid en politiek dichter bij de burger te geraken.)Weg met de Europese bureaucratie.

Het ladderverbod komt geregeld ter sprake als een voorbeeld van de doorgeschoten bureaucratie van Brussel

Maar waar hebben we het over? Over de 24.000 ambtenaren die in Brussel werken voor het Europese bestuur, (Ć©Ć©n ambtenaar per 18.000 Europeanen). Bij onze ministeries werken meer dan 125.000 rijksambtenaren (een rijksambtenaar per 130 Nederlanders). Dit cijfer is exclusief de medewerkers bij onderwijs, defensie, politie en justitie, gemeenten, provincies en waterschappen. (bron Kerngegevens Overheidspersoneel 2002, Ministerie van Binnenlandse Zaken). De personeelsomvang in Den Haag verandert nauwelijks, terwijl nu al 60 a 70% van onze wetgeving in Brussel wordt gemaakt. Het 'Ladderbesluit' vaak aangehaald als een voorbeeld van doorgeschoten EU regelgeving, betreft een Nederlandse uitwerking van Brusselse minimum eisen. Er wordt wel eens gesteld dat, wanneer Brussel 'een paard baart' Den Haag er 'een kameel van maakt'. Het is bovendien opmerkelijk dat Nederland bij veel onderwerpen achterloopt op het verwerken van Europese regels in Nederlandse wetgeving. Dergelijke harde gegevens werpen een ander licht op Europa dat geregeld door Den Haag als bliksem afleider wordt gebruikt om eigen (falend) handelen te maskeren.Europa als bedreiging.

Radio Gelderland stelde mij de eurosceptische vraag, "hoe zit het met tuberculose en andere ziekten nu er 10 nieuwe landen toetreden?". Deze vraagstelling past in het emotionele klimaat, dat ik liever wat meer gestoeld zie op feiten. Voor dit onderwerp dook ik in mijn archief met kranten knipsels en vond een melding over een persoon die besmet was met Multiresistente TBC en uit Oost Europa kwam (maart 2004). Het betrof een oud geval dat in 2003 speelde. De melding werd vlak voor de Wereld tuberculosedag op 24 maart 2004 door de directeur van deze stichting benut om de organisatie van een conferentie over dit onderwerp te bevorderen. Minister Hoogervorst zou gestrikt moeten worden om een dergelijke conferentie voor te zitten in de periode dat Nederland voorzitter is van de EU. Prettig uit Brussel te vernemen dat er nu wordt gewerkt aan een Europese Centrum voor besmettelijke ziekten dat gaat coƶrdineren de uitbraak van ziekten maar ook bij onderzoek naar nieuwe vaccines. Dit initiatief stamt uit het SARS tijdperk, toen bleek dat Europese coƶrdinatie wenselijk is rondom de uitbraak en de ontwikkeling van besmettelijke ziekten.
12 Toegevoegd op: 20-12-2012 02:27:42
SLxBbY , [url=http://nabzonsfigej.com/]nabzonsfigej[/url], [link=http://jkwcddahyoph.com/]jkwcddahyoph[/link], http://rirgwkynrjum.com/
cqsorzxgw
12 Toegevoegd op: 15-12-2012 04:16:52
ORwW8C cmibbvggglet
uzhzdtjxrar
12 Toegevoegd op: 13-12-2012 12:16:50
p3J3yF , [url=http://jrhmtuueksho.com/]jrhmtuueksho[/url], [link=http://rhaeuggkrqtc.com/]rhaeuggkrqtc[/link], http://akyglwbfgyrv.com/
izdxyzdlxq
12 Toegevoegd op: 13-12-2012 05:24:21
w2nlt1 qaphacgtasay
vkimtpxlqgy
12 Toegevoegd op: 12-12-2012 04:42:34
Beste lezers,Alle meensn die lid zijn van de nieuwsbrief van delicious. zullen op 10 maart een mail toegestuurd krijgen. In deze mail staat een link naar een invulformulier. In dit invulformulier kunt u 3 adressen van vrienden achter laten. Binnen twee weken zullen jullie vrienden het proefnummer toegestuurd krijgen. De meensn die zich nog niet hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief kunnen dat via deze link doen: Vriendelijke groet,Marketing delicious.
Vivian
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*