Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief Europa in de Regio.

2. NIEUWS UIT DE EUROPESE REGIO 06-06-2004.


Tijdens de verkiezingscampagne voor het Europese Parlement kom ik thema's en standpunten tegen die eurosceptisch van aard zijn. Constructief en kritisch wil ik in deze nieuwsbrief periodiek melding maken van al te sceptische beweringen en u van feitelijke informatie en argumentatie voorzien. Daarmee hoop ik een bijdrage te leveren aan de verbetering van de relatie tussen Europa en alle Nederlandse Europeanen.

Na 10 juni hoop ik u te kunnen informeren over de formatie, de installatie en het echte werk. U hoeft niets te doen wanneer u dit nieuws wilt blijven volgen (natuurlijk wel gaan stemmen op 10 juni). Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen klik dan op 'berichtenservice afmelden'. Wilt u meer weten over standpunten, bijeenkomsten, interviews, lezingen, kijk dan op www.lilyjacobs.pvda.nl. of op www.newkindofpolicy.nl.Onderwijsraad.

Op 7 juni publiceert de Onderwijsraad een advies over Onderwijs en Europa: Europees burgerschap.

Hoe kan onderwijs een bijdrage leveren aan Europees burgerschap? Daarnaast: Europese invloeden in Nederland. Europa oefent steeds meer invloed uit op het Nederlandse onderwijs. Hoe kan Nederland hier het beste op inspelen? Beide adviezen vindt u op www.docentenplein.nl/vakinfo0401/ow070604.htm .Uit het CLRAE,

Het Congres van Lokale en Regionale Overheden (CLRAE) adviesorgaan van de Raad van Europa, stelt met spoed een onderzoek in naar de voornemens van de Nederlandse regering om het gebruikersdeel van de OZB af te schaffen en de tarieven voor de overblijvende OZB heffingen voor eigenaren en niet-woningen te beperken. Dat is op 23 april 2004 besloten op een vergadering in Sankt Gallen. Het Congres betwijfelt of de plannen van het Nederlandse kabinet in overeenstemming zijn met het Europees Handvest voor de Lokale Autonomie. Volgens dat verdrag moeten lokale overheden een substantieel deel van hun inkomsten verwerven uit lokale belastingen, waarvan ze zelf de hoogte kunnen bepalen. Het Congres stelt dit onderzoek in op verzoek van de Nederlandse delegatie. De Groningse wethouder René Paas deed het verzoek namens de Nederlandse Gemeenten. Hij noemt de kabinetsplannen gevaarlijk voor de gemeentelijke democratie: 'Nederlandse gemeenten hebben nu al weinig eigen belastinginkomsten. Wie die nog beperkt, pleegt een aanslag op de lokale democratie. Ook de burgers helpt het niet verder: de belastingen van het rijk zullen stijgen, om gemeenten te kunnen compenseren.'


De Gelderse gedeputeerde Henk Aalderink ondersteunde het gemeentelijke pleidooi namens de Nederlandse provincies. Hij vreest dat veel gemeenten hierdoor worden gedwongen de dienstverlening aan hun burgers te verminderen. Het onderzoek - dat nog dit jaar moet leiden tot aanvullende aanbevelingen - is een vervolg op het standpunt van de Raad van Europa uit 1999, waarin Nederland stevige kritiek kreeg vanwege de benoemde burgemeester en het beperkte eigen belastinggebied. Het resultaat van de kabinetsplannen zal zijn, dat het relatieve aandeel van de inkomsten uit eigen belastingen meer dan halveert. Vooraanstaande leden van het comité vinden het zorgwekkend dat juist Nederland - één van de oude en vooraanstaande Europese staten - het verdrag zo gemakkelijk aan de kant schuift.Onlangs dreigde minister Zalm, geconfronteerd met het EMU-tekort, met een rem op de investeringen van decentrale overheden, omdat ze leiden tot een te fors nationaal begrotingstekort. Binnenlands Bestuur van 21 mei 2004 kopt: "Gemeenten moeten zich beheersen. Zalm gaat investeringen lagere overheden aan banden leggen." En citeert Zalm als volgt "Het is in deze tijden niet te permitteren dat gemeenten hun gang kunnen gaan, terwijl ik in Europa wordt gearresteerd omdat ik begrotingstekort heb van meer dan drie procent."

Zou deze zienswijze ook strijdig zijn met het eerder genoemde Europees Handvest voor de Lokale Autonomie?Europese invloed op R. O. en Grote Steden Beleid in Nederland uit den boze?

Zeggenschap over de inrichting van het land is voor alles een nationale aangelegenheid. Het verhaal over Europese Ruimtelijke Ordening zou dus heel kort kunnen zijn. Zeker in Nederland, dat een uitstekende expertise heeft in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Maar de EU heeft door de inzet van haar beleidsinstrumenten, wetgeving en structuur fondsen in werkelijkheid meer invloed op het ruimtegebruik in de stad en op het platteland, dan de marginale aanwezigheid van het thema r.o. op de Europese agenda doet vermoeden. Kritische kanttekeningen bij de structuurfondsen doen anders vermoeden, maar in Nederland wordt EU geld al sinds 1994 aangewend voor het Grote Steden Beleid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tijdens de informele ministerraad in Tampere in 1999 spraken de ministers af een beleidsdocument op te stellen, waarin de integrale Europese visie & strategie op stedelijk beleid wordt vertaald. Het Grote steden beleid en de Wet Stedelijke Vernieuwing zijn daarvan het resultaat. Binnenlandse Zaken streeft in Nederland een complete stad na; een stad met veilige buurten, goede woningen, integratie van etnische minderheden, goed onderwijs, zorgvoorzieningen, gedifferentieerde woonomgevingen, goede verbindingen, groenvoorzieningen, economische vitaliteit met werk voor wie dat zoekt, veilige kinderspeelplaatsen en een nieuw elan voor iedereen.

In Rotterdam werkt ontwikkelingsmanager Max Jeleniewski voor de gemeente (zie Binnenlands Bestuur nr. 21), naar tevredenheid met Europese subsidies. "Wie zich aan de regels houdt ondervindt geen enkel probleem". Het probleem is dat Nederlanders niet gewend zijn achteraf verantwoording af te leggen.

Rotterdam krijgt een miljoen euro extra uit fondsen voor de sociale en economische ontwikkeling voor drie gebieden in de stad, bovenop de 45 miljoen euro die Rotterdam al ontvangt (Urban II en Doelstellingen 2) in de periode 2001-2006.

In Gelderland is men nu toe aan een tweede ronde stadscontracten met acht Gelderse Steden in het kader van het Gelderse Stedelijke Ontwikkelingsbeleid. Men heeft al geruime tijd ervaring met een Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid, dat voortkomt uit de EU en via rijksbeleid, als bij een olievlekwerking is doorvertaald naar de hele provincie.

Daarnaast nemen steden deel aan diverse Europese samenwerkingsverbanden zoals Eurocity's, Retis (netwerk voor kennisintensieve industrie) en Walled Towns om de uitwisseling van kennis en ervaring te stimuleren.10 juni nadert met rasse schreden: breng je stem uit!

Europa bouwt aan onze toekomst, daar moeten we bij zijn!
-5 Toegevoegd op: 19-12-2012 14:06:06
YMFxzp , [url=http://cvtjjhotljxw.com/]cvtjjhotljxw[/url], [link=http://xromugghnpsq.com/]xromugghnpsq[/link], http://ackebksliuxy.com/
ccrnnymra
0 Toegevoegd op: 14-12-2012 07:05:56
WLGepq wmvzpwijepzk
zkqwgwe
0 Toegevoegd op: 13-12-2012 11:16:58
O3xVa2 , [url=http://bsedgeocuwka.com/]bsedgeocuwka[/url], [link=http://blicqbgdvacs.com/]blicqbgdvacs[/link], http://mqqdsyvszsyn.com/
txskxbdvj
0 Toegevoegd op: 12-12-2012 07:00:10
bH7Zyr uqeogwoajepl
qikfvn
0 Toegevoegd op: 11-12-2012 21:24:00
Hee leuk dat je dit hebt geschreven maar was er niet nog iets zagils te drinken wat iedereen heerlijk vond en iedereen bij mij bestelde? Jaa mijn smoothies die ik gemaakt heb na de hoofdmaaltijd, wie dit recept wilt weten moet zeker doorlezenIngrediebnten voor 5 personen!2 bananen7 aarbeien of 4 bramenEen scheutje melk2 zoete appelseen beetje sinasappelaardbeiensap (lang woord zeg)En dan in de foodmixer gooien, en 1,2,3 viollaWil jij meer weten over lekker smoothies, misschien gaat delicious er wel wat over schrijven!Ik vraag het alvast aan makkieGroetjes Diederick 10 jarig smoothiegenie!!!
Chacha
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*