De eerste honderd Culemborgse dagen van wethouder Lily Jacobs

Na een telefoontje van Joost Spithoven, waarin hij me verzocht om eens te komen praten, werd ik op 2 december 2004 door de gemeenteraad als ''wethouder van buiten'' benoemd in het College van B&W. Net als tijdens een buitenlandse reis vlogen de dagen voorbij Inmiddels werk ik al meer dan honderd dagen in het Stadskantoor.

100 Dagen.

In mijn tuin staat een Culemborgs appelboompje dat ik als milieugedeputeerde ooit kreeg tijdens de boomplant dag. Het boompje draagt zoveel, dat we de takken jaarlijks moeten stutten totdat de appelmoesproductie kan starten. Mijn eerste kennismaking met Culemborg dateert uit de tijd dat Jean Eigeman druk bezig was met 'zijn Culemborg'. Hij nodigde de Gelderse PvdA Statenfractie uit voor een fietstocht over de dijk naar Goilberdingen en vroeg me ooit om de eerste vuurwerkpijl af te vuren ten teken van de start van de bouw in Eva Lanxmeer. Ook Annemiek van Vugt nodigde mij uit om Culemborg te bezoeken. En nu voelt Culemborg, hoewel ik in Nijmegen woon, als van mij. Het is een stad om van te houden, stevige inspirerende mensen, mooie historisch kern en een werkbare, overzichtelijke omvang. Maar er zijn ook,- net als in andere steden-, deelgebieden die bijzondere aandacht vragen.

En natuurlijk ligt er in december veel om mijn aandacht op te richten. Allereerst de kennismaking met mijn collega's in het college van B&W Henk Wichgers (VVD), Jan Greeven (Groen Links), en Willem Jan Stegeman (D66). Waarnemend Burgemeester Moree was voor mij als oud provinciebestuurder een bekende. Kennismaking met de medewerkers en de dossiers volgde. Na honderd dagen is er een teamgeest in het College gegroeid. Ondersteund door het ambtelijke apparaat voelen we ons samen verantwoordelijk voor de klus die tot de verkiezingen geklaard moet worden. Bondig geformuleerd is de opdracht: Samen Doen. Samen met een adequaat werkende organisatie concrete oplossingen bieden en (bouw)resultaten laten zien voor de Culemborgse samenleving.

Met de portefeuilles die aan mij werden toe vertrouwd ben ik heel gelukkig. Ik draag verantwoordelijkheid voor de uitbreiding in Parijsch en Lanxmeer, voor de Ontwikkelingsprojecten Stedelijke Vernieuwing, de Volkshuisvesting , Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buurt en Wijkgericht Werken, Accommodatiebeleid, Lokaal Sociaalbeleid en Veiligheid (preventief) plus voor de implementering van een aantal veranderingen in de Ambtelijke Organisatie . Ik vond het altijd al een leuke puzzel om samenhang in de uitvoering van beleid te zoeken (voor wie meer over mij wil weten kijk op: http://www.newkindofpolicy.nl/). De Culemborgse situatie is ingewikkeld maar ook uitdagend.

Hoewel ik nog steeds weinig voordelen zie in het dualistische raadsysteem, ervaar ik wel dat de mogelijkheid om bestuurders van buiten aan te trekken positief kan werken. Zeker na een bestuurlijke crisis kan het bevrijdend zijn om bestuurders aan te trekken die geen betrokkenheid hebben bij het verleden. Persoonlijk ervaar ik het in ieder geval als heel prettig, dat ik onbelast mijn visie en ideeĆ«n kan verwoorden. De eerste honderd dagen besteedde ik veel tijd aan de OSV projecten. Voor een zevental gebieden zijn er fraaie gebiedsvisies gemaakt door capabele bureaus. Deze plannen worden nu besproken in het college van B&W, in de raad, in klankbordgroepen en met de bewoners. De belangrijkste opgave is daarbij om de verwachtingen (zowel de positieve als de negatieve), die her en der zijn gegroeid, tot reĆ«le proporties terug te brengen. De plannen voor Buitenhof en het KWC terrein zijn redelijk concreet en kansrijk. De plannen voor het Veerweggebied, de Stationsomgeving en de omgeving van het Stadhuis zijn mooi maar vragen nog veel inventiviteit voordat er daadwerkelijk geĆÆnvesteerd zal worden. De plannen voor Nieuwstad en Terweijde worden binnenkort besproken. In deze gebieden zal er voor de uitvoering van de voorstellen, mits deze goed worden ontvangen, nauw worden samengewerkt met de BCW.

De portefeuille Sociale Zaken en Werkgelegenheid bracht me al snel in aanraking met persoonlijk leed en ingewikkelde wet en regelgeving. Maar ook met de beleidskeuzen die door de gemeenteraad in 2004 in verband met de nieuwe Wet Werk en Bijstand zijn gemaakt. Er ligt een helder en sociaal minimabeleid om tegemoet te komen aan de mensen die het nodig hebben. De gemeente sloot bijvoorbeeld voor mensen met een minimuminkomen een Collectieve aanvullende Ziektekostenverzekering af. Ervaringen daarmee worden met belangstelling gevold door onze buurgemeenten.

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning die in aantocht is, zorgt samen met de nieuwe provinciale koers voor het Integrale Jeugdbeleid (uitwerking van de Wet op de Jeugdzorg van januari 2004) voor een brok werk. De gemeente moet binnen de nieuwe kaders een goed functionerend zorgnetwerk opbouwen. Den Haag heeft al wel in beeld hoe de controle daarop plaats zal vinden maar heeft de Haagse kaders voor de uitwerking die bij de wet horen nog niet gereed.

In mijn portefeuille Buurt en Wijkgericht Werken staan de mensen in hun woonomgeving centraal. Het was voor mij en prettige verrassing te horen hoe positief Culemborg hieraan werkt. Op 15 maart jl, werd in de Salamaander een convenant gesloten tussen de drie Buurt Kwaliteitspanels, de gemeente en de woningbouwcorporatie BCW. Daarmee werd ook voor 2005 een bedrag van 30.000 euro per panel ter beschikking gesteld. (gemeente 25.000 en BCW 5.000) Tegelijkertijd werd er stevig geƫvalueerd. Zo zijn er heel wat speelplekken gerealiseerd, buurtactiviteiten georganiseerd en zelfs perenbomen geplant in een plantsoen aan de Appelboom. Mijn conclusie is dat er op een heel natuurlijke manier, gewerkt wordt om het prettig wonen in Culemborg te behouden en voor de toekomst te versterken.

Kortom: ik blik met plezier terug op mijn eerste honderd Culemborgse dagen.
16 Maart 2005.
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*