Culemborg, een vrijhaven voor goede ideeën.

Culemborg, een vrijhaven voor goede idee├źn.

Culemborg is een van de kleinere historische stadjes in Nederland en ook een groene voortuin van de Randstad. Het stedelijke karakter is onmiskenbaar en intens. Prachtige historische bebouwing, intensieve mobiliteit, behoorlijk wat werkgelegenheid, naast creativiteit en een scala aan verenigingen. Helaas scoort de sociale problematiek in de stad ook behoorlijk, met vraagstukken rond maatschappelijke participatie, tweedeling, (jeugd)werkloosheid, integratie en veiligheid. Culemborg lijkt op Arnhem, Nijmegen en Tiel. De leefbaarheid staat onder druk. Om daar tegenwicht tegen te bieden worden er plannen en idee├źn met ambitie ontwikkelt. Niet alleen door het gemeentebestuur en de mensen in het stadskantoor, ook in de wijken en buurten en in maatschappelijke organisaties zoekt men oplossingen.

Zo liggen er een aantal plannen ter versterking van de fysieke stad. Vernieuwing, renovatie en nieuwbouw in het centrum, aan de Lek(veerweggebied), rondom het station en in een aantal woongebieden staan op de rol. Een goed woon en leefklimaat krijgt hoge prioriteit. Het stadshart en de aanwezige voorzieningen liften op deze ontwikkelingen mee en zo blijft Culemborg ook in de toekomst een aantrekkelijke woonstad. Stuk voor stuk zijn de 7 ontwikkelingsvisie's van hoge kwaliteit. Ze zijn volop besproken op goed bezochte informatie avonden. De raad neemt er binnenkort besluiten over.
Natuurlijk is niet iedereen even blij met de voorgenomen ontwikkelingen en maakt dat kenbaar. B&W en de Raad zullen alle reactie's bij de besluitvorming zorgvuldig meewegen. Nu maar ook straks wanneer bestemming en bouwplannen volgen om de visie's ook te realiseren.

Aansluitend op deze fysieke versterking zijn er ook een aantal projecten om de sociale structuur in wijken en buurten te versterken. Al een aantal jaren is er bijzondere aandacht voor 'wijk en buurt gericht werken'. Per stadsdeel zijn bewoners actief in een 'kwaliteitspanel', dat beschikt over een eigen budget. Zij besteden dit aan verbeteringen in de vorm van speelplekken, maar ook groenaanplant, een kunstwerk, een wijkmuziekgezelschap enz. Onlangs kreeg de drie kwaliteitspanels van de gemeente (25.000 euro) en de BCW (5000 euro) opnieuw zo'n 30.000 euro. Nu we weten dat de provincie Gelderland voor 5 kleinere steden samen 4 miljoen heeft uitgetrokken om de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen werken we aan het 'Kleine Steden Beleid'. We brengen initiatieven en mensen in een stevig sociaal netwerk om zo effectief aan de stedelijke sociale problematiek te werken.

Lily Jacobs 8-4-2005
Wethouder Culemborg.
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*