Europa is denken in kansen en mogelijkheden

Europa is denken in kansen en mogelijkheden.

Woensdag 1 juni: ontknoping van een groot avontuur waarin de Nederlandse politieke partijen zich stortten. Zij deden dat niet onbezonnen, ze wilden Nederland na alle kritiek op de Haagse kaasstolp, laten zien dat de stem aan de basis, bijvoorbeeld in Culemborg, wordt gehoord. Vandaag zullen we weten of dit daadkrachtige referendum Europa inclusief Nederland tot verliezers, kinderen van de rekening, degradeert!

Het is immers maar de vraag of iedereen dezelfde waarde hecht aan de mogelijkheid om je stem te laten horen. Natuurlijk plannen in de eigen directe woonomgeving, plannen die je direct raken, daarover wil iedereen gehoord worden. En laat daar geen twijfel over bestaan. Dat moet open en transparant plaatsvinden.

Terecht meldden zich Culemborgers, omwonenden bij de vaststelling van de afzonderlijke ontwikkelingsvisies voort Veerweg, Buitenhof, Stationsgebied enz. Ook toen er werd gesproken over sloop van de Kapel lieten veel proteststemmen zich horen. In een referendum werden de twee plannen voor de kapel als toekomstig hotel of als appartementencomplex aan u, Culemborgers voorgelegd. Minder dan 500 stemmen werden er uitgebracht. Voorvechters van deze wijze van besluitvorming waren teleurgesteld over deze lage opkomst. Was de spanning eraf? Of zijn mensen te druk om geregeld naar de stembus te willen komen? Of leek het werkelijke doel, behoud van de Kapel, allang veiliggesteld? En werd de verdere afweging over gelaten aan de gekozen gemeenteraadsleden en B&W?

Er zijn in Nederland ook nog andere momenten geweest waarop we massaal lieten horen wat we ergens van vinden. De demonstraties op het museumplein, najaar 2004, tegen het sociaal akkoord trokken onverwacht veel mannen en vrouwen van alle leeftijden naar Amsterdam. Zij voelden zich persoonlijk geraakt door de plannen van het Kabinet en investeerden hun tijd in protest. In het najaar lag er echter geen concrete vraag voor waarover gestemd mocht worden. Toch werd het akkoord onder druk van de massale opkomst, wel enigszins bijgesteld.

Nu wordt er echter aan elke Nederlander gevraagd voor of tegen de Europese Grondwet te stemmen. In feite is deze Grondwet een belangrijk gemoderniseerd, maar volstrekt ontoegankelijk huishoudelijk reglement. Een technisch stuk, dat mensen harten niet raakt. We zien dat terug in de warboel aan argumenten die over ons uit zijn gestort. Op 1 juni blijkt of de stemmers aan de basis tevreden zijn met het referendum of ontevreden met Den Haag.
Voor mij staat een ding vast. Het referendum over de Grondwet gaat amper over de toekomst van Nederland in een Europa waarin inmiddels 25 landen met visie, samen willen werken aan mensenrechten, vrijheid, veiligheid. En dat is te betreuren. Dat Europa staat voor sterke regio's en gemeenten, die daadkrachtig kunnen werken aan de noden van hun inwoners is buiten beeld gebleven. Ongeacht de uitslag van 1 juni werken we er hard aan de kansen en mogelijkheden die Europa ook Culemborg biedt te benutten.

Lily Jacobs
Wethouder Culemborg.

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*