3e weblog: In gesprek met wethouder Lily Jacobs

We gaan weer bouwen

Alles staat stil, waar worden er in Culemborg nog woningen gebouwd? Die vraag duikt regelmatig op, de politieke oppositie maakt de gemeente harde verwijten. "Onterecht," vindt verantwoordelijk wethouder Lily Jacobs. "Bij het aantreden van dit college lagen er wel ambitieuze planvisies, maar om van visie, naar plan en vervolgens woningbouw te komen moet er veel voorbereidend werk worden verzet, grond aangekocht enz. Dat was niet gebeurd. Als we in 2005 hadden willen bouwen, dan had die bouw in 2004 voorbereid moeten worden door het vorige College en dat is niet gedaan. Overigens hebben we wel in het voormalig asielzoekerscentrum een 48-tal woningen voor starters kunnen realiseren.

We hebben inmiddels de noodzakelijk juridische procedures op de rails gezet en als alles mee zit kunnen we in 2006/2007zorgen voor een inhaalslag. Zo zijn er nu schetsen gemaakt voor een appartementengebouw en een huizenblok in het centrumgebied van Parijsch-Zuid. We hebben, om tot een architectenkeuze te komen tien architectenbureaus uitgenodigd hun idee├źn aan te leveren. Zeven inzendingen hebben we ontvangen en die hangen nu in de hal van het stadskantoor. Er zitten mooie ontwerpen bij en ik zou iedereen uit willen nodigen om ze te bekijken en zijn mening te geven." (Dat kan tot 10 januari 2006 - red.)Gemeentelijk protest tegen asielbeleid

De Partij van de Arbeid maakt zich al geruime tijd zorgen over de wijze waarop het asielbeleid door minister Verdonk wordt uitgevoerd. Het sluitstuk van het asielbeleid ligt nu bij de gemeenten, maar die worden geconfronteerd met een groep asielzoekers voor wie alle deuren gesloten zijn. Veel gemeenten bieden uit humanitaire overweging een noodopvang. Jacobs: "Ook Culemborg heeft mensen in de noodopvang zitten. Verdonk wil dat de gemeenten hiermee stoppen. Het gaat echter onder andere om mensen die rechtmatig in Nederland verblijven. Als gemeente hebben we de keuze: deze mensen op straat zetten, of opvang bieden uit eigen middelen. Natuurlijk kiezen we voor het laatste, maar de problemen zijn een gevolg van het ontbreken van een sluitende aanpak van de kant van de rijksoverheid. Daarom hebben we onlangs samen met 73 andere gemeenten een brief gestuurd aan de ministerraad en aan de Tweede Kamer. Daarin dringen we erop aan dat de minister zich houdt aan de gemaakte afspraken en de gedane toezeggingen. De verantwoordelijkheid voor het vreemdelingenbeleid hoort te liggen bij de rijksoverheid en niet bij de gemeenten."Culemborg vindt de hond in de pot

Culemborg hecht er aan een gemeente te zijn met een sociaal gezicht. Er wordt daarom hard gewerkt om mensen die nog geen plek hebben op de arbeidsmarkt te begeleiden. Jacobs "Met eigen middelen en subsidie uit het Europees Sociaal Fonds konden we twee trajectbegeleiders aanstellen, die inmiddels de nodige successen hebben geboekt. Natuurlijk wilden we dit project voortzetten, maar onlangs bleek de ESF-pot leeg te zijn. De subsidie ging naar Amsterdam, het Ministerie van Defensie, de Centra voor Werk en Inkomen en een ict-bedrijf. Voor de kleinere projecten is geen geld meer. Er waren in het verleden altijd te weinig projecten. Vandaar dat het ons zo overviel dat er nu plotseling geen geld meer was. We hebben geprotesteerd bij de staatssecretaris van Sociale Zaken, die verantwoordelijk is voor de verdeling van het geld en we hopen dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten tegen de beslissing in beroep gaat."

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*