Wonen

Wonen.

Pakistan, New Orleans en Atjeh, hebben indringend laten zien wat er met mensen gebeurd wanneer ze hun woning, hun familie samen met have en goed kwijt raken. Indringend zien we dat huis en thuis, een primaire levensvoorwaarde voor ons mensen is. Met man en macht wordt daar met primitieve materialen allereerst een veilig dak boven het hoofd aangebracht en vervolgens een eigen ruimte afgepaald.

In Europa stelt een Nederlandse commissaris (Neelie Kroes) vragen over het al of niet toelaatbaar zijn van de bijzondere positie van de Nederlandse woningbouw corporaties. In Den Haag zetten verschillende partijen weer vraag tekens bij de juistheid van de hypotheekrente aftrek plus de overdrachtsbelasting bij koopwoningen.

Heel anders zijn de opgaven in Culemborg rondom het wonen. Vanuit uw huis in de wijk neemt u deel aan een comfortabele maar ook jachtige en veeleisende samenleving. Binnen in huis, bent u thuis! U zoekt er rust en veiligheid, ruimte voor emoties, ervaringen, gedragingen en gezelligheid met anderen. U woont in een historische stad in de voortuin van de Randstad, die zich nog steeds verder ontwikkelt.
Wonen gaat altijd over mensen en hun (levens)-wensen, en in welvarend Nederland ook over techniek, vormgeving, financiƫn, belangen enz.

Werken aan wonen betekent samenwerken en overleg! Zo zijn de woningen in de Boerenstraat prachtig opgeknapt. Goed voor de overige Nieuwstad-bewoners maar ook voor Culemborg. Nieuwstad wordt weer deel van het historische centrum.
We spraken met buurtbewoners en kunstenaars verenigd in de SLAK, met Stanislaus en de BCW over verbetering van de huidige situatie rondom het oude politiebureau.
Tegelijkertijd is er voor de toekomstige invulling van het "hart van Nieuwstad" een eerste overeenkomst afgesloten. Op 27 oktober spraken AH, BCW en de gemeente Culemborg af daadwerkelijk te gaan investeren in een haalbaarheidsstudie hiervoor. De mogelijkheid om nieuwe Albert Heijn te realiseren inclusief parkeeroplossingen, woningen, een bibliotheek, diverse sociale voorzieningen (zorgloket) en ook horeca en bedrijvigheid wordt nu samen met architecten en kostendeskundigen verder onderzocht.

Ook in de wijk Terweijde staat prettig wonen nu en in de toekomst stevig op de agenda. Na een werkbezoek van het College van Ben W en een inspraakavond over de plannen voor Terweijde staan nu ook bestratings problemen, overhangend groen en veel te hard rijdende auto's en bromfietsen in de spotlights. Het bebouwen van Troelstraplaats en het herinrichten van het Chopinplein vordert.
In Lanxmeer wordt de bouw van passende appartementen voorbereid en overleggen we met de bewoners o.a. over mandelig-gebied.

Gedeputeerde Peters komt op 4 november met een stevige delegatie op werkbezoek in Zaltbommel en Culemborg om zo de tweede fase van de stedelijke vernieuwing (de OSV projecten) een extra impuls te geven. OSV gaat vooral over de huizen en stenen. Des te verheugder zijn we, dat de provincie Gelderland ook ons een behoorlijk bedrag heeft toegezegd (1,1 miljoen euro), om te werken aan belangrijke sociale aandachtspunten voor de mensen thuis en in de buurt.

Intussen vordert de voorbereiding van woningbouw in Parijsch gestaag, de raad is daarover onlangs in een informatieve notitie geĆÆnformeerd. Samen met Culemborgse bouwers werd er een werkbezoek gebracht aan diverse voorbeeldprojecten in de woningbouw. Op 25 oktober jl. is het globale bestemmingsplan voor het centrumgebied in procedure gebracht. We hopen dat de eerste paal direct na de zomer van 2006 geslagen kan worden. De behoefte aan woningen is groot. De aanmeldingen voor de 48 woningen in "de papillon" (het oude AZC) overtroffen alle verwachtingen. Onlangs overhandigde ik samen met de directeur van de BCW de eerste sleutel aan een van de gelukkigen, die popelend van ongeduld aan de slag wilde in haar (tijdelijke) starterwoning.

Naast het wonen in Culemborg in alle variƫteiten, wordt sinds kort mijn weekend gevuld met verven, sjouwen en schoonmaken van een (tijdelijke) woning. Mijn dochters roepen in koor: "mijn moeder gaat op kamers". Dat klopt. Ik ben aan het verhuizen naar Culemborg.


Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*