Gelukkig Kerstfeest !

In Amerika heeft president Bush met zijn kerstkaart waarop een verwijzing naar kerst ontbreekt, de discussie doen oplaaien over de samenhang tussen het vieren van kerst en religie. In een multiculturele samenleving acht hij het niet gepast om zijn eigen onmiskenbaar aanwezige religieuze opvattingen te etaleren. Dat zette mij wel even aan het denken. Want ik hou van deze periode in het jaar. Net als vele anderen verheugd ik me op de feestdagen die voor ons liggen! Even ruimte voor een moment van rust, voor huiselijke gezelligheid. Genieten van gezin en familie, de kerstboom, de lampjes, hapjes enzomeer. Maar ook even tijd voor reflectie en herbezinning op het dagelijkse handelen, denken en doen. Dat hoort bij een land waar de kerkklokken oproepen voor de kerstviering en de Koningin haar persoonlijke een kerstboodschap uitspreekt.

Ook de Culemborgse samenleving is multicultureel van samenstelling. Plotseling herinner ik me dat mijn jongste dochter me op een zonnige dag, bijklussend in een herenmodezaak, vertelde dat ze veel klanten een prettig suikerfeest had gewenst. Ze vertelde me dat ze heel verbaasde maar ook blije reacties kreeg. De gezinnen waarvan meerdere leden met feestelijk nieuwe kleding het pand verlieten
verheugden zich op hun religieuze hoogtepunt dat ook in familieverband werd gevierd.

Zou president Bush de Amerikaanse samenleving goed aanvoelen wanneer hij hen geen "prettig kerstfeest" meer durft te wensen en zijn boodschap afvlakt tot fijne feestdagen? Zou het niet beter zijn om ook het Suikerfeest, Chanoeka en Divali bijvoorbeeld als belangrijke feestdagen te respecteren?

Immers het is een vast gegeven dat er in de loop der eeuwen tig verschillende godsdiensten zijn ontstaan. Maar het is ook een feit dat de basis voor religie ontstond in de periode 1600- 900 jaar voor Christus. Niet in ons woongebied dat nog lang geen Nederland heette, maar wel op vier verschillende plekken op de wereld. Dat was in de periode dat de mens ontdekte hoe paarden gedomesticeerd (geknecht) konden worden, waardoor zijn verplaatsingsmogelijkheden enorm toenamen. Ontdekkingstochten, ontwikkelden zicht tot veroveringstochten en heldendom stimuleerde het etaleren van macht en kracht, het streven naar rijkdom en roem nam grote vorm aan.

In reactie daarop ontstond in China, India, Israƫl en Griekenland een spiritualiteit gebaseerd op geweldloosheid. Uit die tijd stamt de universele wijsheid, wat gij niet wenst wat u geschied, doe dat ook een ander niet. Een positieve vertaling hiervan kennen wij nog steeds in de volkswijsheid: Wie goed doet goed ontmoet.
Net als Jesus staan ook Boeddha, Moses en Mohammed voor iets wat in onze huidige samenleving langzaam word verdrongen. (onbaatzuchtige liefde en vriendschap, betrokkenheid en behulpzaamheid, ook bij hen die het moeilijk, hebben om welke reden dan ook)

Leven wij niet ook in een tijd waarin macht en kracht, het streven naar rijkdom en roem grote vorm aanneemt? Vanuit deze gedachten lijkt het me meer voor de hand te liggen om naast kerstkaarten ook wenskaarten met prettige Suikerfeest, prettig Chanoeka enzo te gaan versturen.
Graag wens ik eenieder die vanuit zijn of haar Christelijke opvatting kerst viert van harte gelukkige Kerstdagen toewensen. Alle andere Culemborgers wens ik prettige rustige vrije dagen.Iedereen wens ik natuurlijk ook een gelukkig en gezond 2006 waarin vriendschap en samenwerking centraal mogen staan!

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*