Milieu is weer in!

Milieu is weer in! Dat koppen de kranten, alsof we het ons kunnen veroorloven om onze bestaansvoorwaarden, onze schone lucht, water en bodem, in een modieuze top tien onder te brengen. Al Gore's maatschappelijke drive resulteerde, na zijn verkiezingsdebacle in de VS, in de film 'An Inconvenient Truth'. Zijn indringende boodschap over broeikaseffecten, smeltende ijskappen en overstromingen heeft nogal wat los heeft gemaakt.

Milieu kan niet onderhevig zijn aan de grillen van de mode. Milieu vraagt aandacht, kennis, kunde en inzet van vaardigheden. Dat bouwden we in Nederland op na het rapport van Rome (1970). Het werkelijk toepassen ervan vraagt zorgvuldigheid, dus ook tijd en geld. Bij onze snelle op geld gerichte wereld past dit niet. De Tv-glamour en glitter, die ons dagelijks ter ontspanning wordt voorgeschoteld, gecombineerd met snelle interviews nodigen ook niet uit tot meer diepgang. Onze politici pretendeerden de afgelopen jaren alwetendheid en stuurden op snelle besluitvorming aan zonder dat er nog een minister van milieu aan te pas kwam. Toch heeft Gore nu ook premier Balkenende in de pen doen klimmen. Samen met Blair pleitte hij in een brief aan andere Europese regeringsleiders voor het terugdringen van broeikasgassen 'voordat het te laat is'. Zal de nieuwe regering meer aandacht voor het milieu hebben?

Nu deze warme winter opnieuw stormen over ons razen en er zelfs doden zijn gevallen, weten we weer hoe onoverwinnelijk de kracht van de natuur is. De discussie over het klimaat en of het nu wel of niet onder invloed van de mens wijzigt, is weer volop losgebarsten. Het leidt allemaal enorm af van de harde realiteit: we leven bij gratie van ons klimaat en de krachten van de natuur en zijn absoluut afhankelijk van schone lucht, water en bodem. Milieu is en blijft een kwestie van fatsoen, dat is zo in Nederland maar ook elders op de wereld! Milieubewust Culemborg kan daaraan zeker haar bijdrage leveren.

Wethouder Lily Jacobs

Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*