Verkiezingen

Op 7 maart zijn er weer verkiezingen. Dit keer hebben we het recht om te stemmen voor de Provincie, die op haar beurt de Eerste Kamer kiest. Voor beiden geldt: onbekend en dus onbemind. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen belangrijke rol vervullen! Puttend uit eigen ervaring wil ik u laten zien dat de Provincie er ook voor Culemborgers werkelijk toe doet.

Allereerst hebben we de afgelopen jaren financiƫle ondersteuning gekregen van onze grote broer. Zo kan de Hollandse Waterlinie dankzij de medewerking en de financiƫle steun van de provincie straks door u worden benut wanneer u er wilt wandelen, fietsen of genieten van cultuur. Daarnaast heeft de provincie met "Het Kleine Stedenbeleid" een impuls gegeven aan de aanpak van (sociale) achterstanden in Terweijde, Nieuwstad en Achter de Poort. Met dit geld werden projecten mogelijk die niet pasten binnen de strikte beleidskaders en regelgeving waaraan onze uitgaven moeten voldoen. Ook beslissen Provinciale Staten vandaag, naar we vurig hopen over 700.000 euro voor de verbouw van theater De Fransche School. Maar de provincie maakt zich ook sterk voor jeugdzorg en -hulpverlening, zorg voor ouderen, stedelijke vernieuwing, het stimuleren van woningbouw, maar ook milieuhandhaving en behoud van schone bodem, lucht en water. Verder vallen de gemeentefinanciƫn, rampenplannen, bibliotheken, archeologisch onderzoek, regionaal openbaar vervoer en de waterhuishouding en solide dijken onder provinciale verantwoordelijkheid.

Kortom de provincie is overal in Culemborg aanwezig. Dus stem op 7 maart voor Provinciale Staten die vervolgens op 23 maart de Eerste Kamer kiezen.
Titel: *
Naam: *
E-mailadres: *
Uw reactie:
Anti-Spam protectie
Type deze code over a.u.b.:
*