Laurens Landeweerd

Laurens Landeweerd (1976) heeft cultuur en wetenschapstudies gestudeerd aan de Universiteit Maastricht, en wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Hij hield zich in dat verband voornamelijk bezig met het probleem van de menselijke identiteit in de westerse wijsbegeerte. In 2002 was hij mede-redacteur van de herziene uitgave van 25 Eeuwen Westerse Filosofie (J. Bor).

Momenteel Landeweerd hij werkzaam aan de Universiteit Maastricht, afdeling medische ethiek en wijsbegeerte, alwaar hij onderzoek doet naar de grondslagen van de ethiek in relatie tot de menselijke identiteit. Ook onderzoekt hij verschillende problemen van wijsgerige aard met betrekking tot geschiedenis, cultuur, communicatie en beleid in de politiek.

Verder is Landeweerd verbonden aan het Centre for Ethics in Medicine te Bristol, en het Sheffield Institute for Biotechnology and Law, te Sheffield en hij is betrokken bij 3 Europese projecten: Biotethed, een Europees consortium dat interdisciplinaire workshops geeft voor Promovendi doorheen Europa over biotechnologie en ethiek en onderzoek doet op dit thema, ENHANCE, een project dat handelt over de mogelijkheid en ethische problemen rond cosmetische genetica en andere verbeteringstechnologie├źn, en EurPhen, een project dat de verschillen in gezondheidsbeleid doorheen Europa onderzoekt.